Mesiac: október 2011

Mesiac: október 2011

Oslavy významných výročí redemptoristov

Redemptoristi si pripomenuli minulý víkend viaceré významné výročia svojej Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa na Slovensku. Najprv v sobotu dopoludnia v Nižnom Hrabovci (okres Vranov nad Topľou), v rodisku o. Jána Mastiliaka, si pripomenuli 100 rokov od jeho narodenia. Redemptorista o. Ján Mastiliak má viaceré výnimočnosti. Bol prvým slovenským gréckokatolíckym redemptoristom. Dostal najvyšší trest na tzv. monsterprocese

Konferencia s Katrinou Zeno na Slovensku

V dňoch 17. – 20. novembra 2011 navštívi Slovensko Katrina J. Zeno – spisovateľka, autorka mnohých článkov a kníh, ktoré sa v USA stali bestsellermi. Katrina Zeno je jednou zo svetových prednášateľov na medzinárodných konferenciách na tému Teológia tela Jána Pavla II., z ktorej získala bakalársky titul v odbore Teológia na Františkánskej univerzite v USA. Na Slovensku je známa ako autorka

Konferencia s Katrinou Zeno na Slovensku

V dňoch 17. – 20. novembra 2011 navštívi Slovensko Katrina J. Zeno – spisovateľka, autorka mnohých článkov a kníh, ktoré sa v USA stali bestsellermi. Katrina Zeno je jednou zo svetových prednášateľov na medzinárodných konferenciách na tému Teológia tela Jána Pavla II., z ktorej získala bakalársky titul v odbore Teológia na Františkánskej univerzite v USA.

5. 11. 2011 by sa bol dožil 100 rokov o. Ján-Ivan Mastiliak

 V roku 1749 pápež Benedikt XIV. kánonicky potvrdil dielo kňaza Alfonza Márie de Liguori z Neapola pod názvom Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa. Tento muž, pôvodne vysokovzdelaný právnik zo šľachtickej rodiny, v roku 1732 zhromaždil okolo seba niekoľkých mužov a vytvoril misijné spoločenstvo pre evanjelizáciu a katechizáciu okrajových vidieckych vrstiev obyvateľstva. Rehoľa si niekoľko desaťročí zachovávala len čisto regionálny charakter a jej prvoradou snahou

Redemptoristi slávia deväťdesiat rokov od ich príchodu na Slovensko

Redemptoristi slávia deväťdesiat rokov od ich príchodu na Slovensko, ako aj založenie svojho prvého domu v Stropkove. TK KBS prináša pri tejto príležitosti údaje o vzniku ich kongregácie a jej pôsobení na Slovensku. Informácie poskytol o. Metod Lukačik, CSsR. Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa (ľudovo nazývanú redemptoristi) založil sv. Alfonz Liguori v roku 1732 v južnom Taliansku.

Právno-ekonomická komisia informuje

Dňa 18. októbra 2011 sa pod záštitou právno-ekonomickej komisie KVPŽR uskutočnilo pracovné stretnutie provinciálnych ekonómiek, na ktoré prijalo pozvanie 26 sestier zo 48 pozvaných ženských reholí. Podujatie sa konalo v priestoroch provinciálneho domu Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul v Bratislave a malo prevažne informačný charakter.

Deň Blahoslavenej sestry Sáry Salkaházi

Dňa 19. septembra 2011 usporiadala Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, Katedra sociálnej práce a Spoločnosť sociálnych sestier  medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom: „Deň Blahoslavenej sestry Sáry Salkaházi“ s podtitulom Osobnosť dobrovoľníka v pomáhajúcej profesii cez prizmu ideového odkazu bl. Sáry Salkaházi.