Mesiac: október 2012

Mesiac: október 2012

Na ceste s Jánom Krstiteľom v hľadaní Božej vôle

Termín: • 23.- 25 .11.2012. • Začiatok v piatok okolo 19.00 hod., ukončenie v nedeľu okolo 10.00 hod. Miesto konania: Rehoľný dom Salvatoriánov Nitrianska 38 949 01 Nitra, Slovensko Možnosť prihlásiť sa telefonicky alebo e-mailom do 18.11.2012. Kontaktná osoba: sr. Ewelina Bonalska, Salvatoriánka E-mail: evelinsds@gmail.com Telefón: 0918 272 135

P. Baptista Jozef Chládecký OFM – legenda kremnických ulíc

Chváliť nám treba slávnych mužov…(Kniha Sirachovcova, 44. kapitola) Dňa 30. októbra 2012 uplynulo 30 rokov čo túto zem opustil P. Baptista Jozef Chládecký OFM. Pre mnohých na Slovensku je jeho život neznámy. Jeho skromný život sa nevyznačoval popularitou masmediálneho typu „celebrity“. Práve naopak. Jeho verná služba veriacemu ľudu bola skrytá a nenápadná. P. Baptista Jozef Chládecký

Nový predseda KVRP

V dňoch 8. – 9. 10. 2012 sa na Donovaloch zišlo 22 členov Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku /KVRP/ na svojom pravidelnom plenárnom zasadnutí. Zúčastnil sa ho aj Mons. Milan Chautur, CSsR, predseda rady KBS pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Vo svojom príhovore prítomných povzbudil, aby v čase biskupskej synody o novej evanjelizácii a Roku

18. október – Medzinárodný deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

RENATE – Európska sieť rehoľných sestier na boj proti obchodovaniu s ľuďmi pripomína Medzinárodný deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi – 18. október. Pripojme sa v tento deň k modlitbám za odstránenie tohto zla. Modlitba na Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi Úvaha na pohrebe Týny Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti obchodovaniu s

Návšteva generálneho superiora CM na Slovensku

Pri príležitosti stého výročia narodenia P. Jána Hutyru, CM (1912-1978), prvého vicevizitátora Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a prvého direktora sestier Dcér kresťanskej lásky zavítal v dňoch 20. – 28. 09. 2012 na Slovensko Generálny predstavený Misijnej spoločnosti a Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky, P. George Gregory Gay, CM a jeho asistent, P. Stanislav Zontak, CM. Pri

Nové generálne vedenie kapucínov

Nové generálne vedenie kapucínov bolo zvolené na 84. generálnej kapitule  Rádu v Ríme, na ktorej sa zúčastňuje 169 delegátov z celého sveta. Ministrom generálom bol potvrdený na ďalšie šesťročné obdobie br. Mauro Jöhri zo Švajčiarska (na fotografii 5.  zľava), vikárom je zástupca východnej Európy br. Štefan Kožuch zo Slovinska (6. zľava). informoval br. Peter Savara, OFMCap tajomník provincie

Mladí slovenskí rehoľní kňazi sa stetli v Piešťanoch

Od pondeka večera 24. septembra do stredy obeda jezuitský exercičný dom v Piešťanoch hostí formačné stretnutie mladých rehoľných kňazov. Podujatie organizované Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je prvým svojho druhu. Ako také je súčasťou neustálej formácie rehoľných kňazov. Zvyčajne tento typ stretnutia prebieha v rámci tej-ktorej reholi či kongregácie. Témou stretnutia sú počiatky Ježišovho pôsobenia podľa