Mesiac: december 2012

Mesiac: december 2012

Zomrel páter Michal Slivka, SVD

V 92. roku života, v 71. roku rehoľných sľubov a v 64. roku kňazstva zomrel dňa 19. decembra 2012 v Nitre na Kalvárii páter Michal Slivka, SVD, misionár Spoločnosti Božieho Slova. Pohreb zosnulého misionára sa bude konať v piatok 21. decembra 2012 o 11:00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Obrad pochovania bude pokračovať hneď po sv. omši na cintoríne sv. Cyrila a Metoda

Ukončenie diecéznej fázy procesu blahorečenia saleziána Titusa Zemana

Vďaka Božej milosti dňa 7. decembra 2012 ukončíme diecéznu fázu procesu blahorečenia Božieho služobníka saleziána Titusa Zemana (www.tituszeman.sk) Verejné záverečné zasadnutie Arcibiskupského Tribunálu procesu blahorečenia Božieho služobníka Titusa Zemana sa uskutoční 7. decembra 2012 o 15.00 v aule Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave na Kapitulskej ulici. Zasadania sa zúčastní aj generálny postulátor saleziánskej rodiny don Pierluigi