Mesiac: júl 2012

Mesiac: júl 2012

Trojročná príprava na 200. výročie narodenia matky Alfonzy Márie

Dňa 9. septembra 2012 začína Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa spolu s dvoma sesterskými kongregáciami, vychádzajúcimi z jej duchovného odkazu, sláviť intenzívnu trojročnú prípravu na 200. výročie narodenia zakladateľky matky Alfonzy Márie. Príprava na jubileum bude prebiehať pod názvom „Veľkosť jednoduchého života“, keďže práve touto jednoduchosťou bol poznačený celý život matky Alfonzy Márie. Táto trojročná príprava, ktorá

Netradičný Silvester

V dňoch 29. decembra 2012 až 2. januára 2013 sa v Nitre uskutoční  medzinárodne stretnutie mladých zo strednej a západnej Európy, ktorí hľadajú hlbší zmysel života, sú ochotní deliť sa s druhými o radosti i starosti, nevzdávajú sa, idú ďalej… Toto stretnutie je organizované pod záštitou niederbronnských sestier – Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa  a ďalších dvoch sesterských

Skončila sa 70. kongregácia prokurátorov Spoločnosti Ježišovej

Prioritou jezuitov naďalej Afrika V Nairobi sa včera skončilo celosvetové stretnutie jezuitov, 70. kongregácia prokurátorov Spoločnosti Ježišovej. Po prvý raz v histórii sa toto zhromaždenie konalo mimo Európy. Od 29. júna do 15. júla 2012 zástupcovia 84 jezuitských provincií pod vedením generálneho predstaveného P. Adolfa Nicolása SJ uvažovali nad stavom rehole a jej súčasným smerovaním. Slovenskú

Rozhovor s P. Heinzom Kulükem, novým generálnym predstaveným SVD

V utorok 3. júla 2012 členovia 17. Generálnej kapituly Spoločnosti Božieho Slova zvolili nového Generálneho predstaveného. Stal sa ním stal páter Heinz Kulűke, SVD. Nový Generálny predstavený sa narodil r. 1956 v Spelle, v Nemecku. Posledných 9 rokov bol provinciálom Južnej Filipínskej provincie SVD. Nová generálna administratíva nastúpi do svojho úradu 29. septembra 2012, na

Slávnosť sv. Benedikta v benediktínskom kláštore v Sampore

V stredu 11. júla 2012 slávili benediktíni kláštora Premenenia Pána v Sampore slávnosť svojho zákonodarcu, patriarchu západného mníšstva a patróna Európy, sv. Benedikta z Nursie. O 11. hod sa v kláštornom chráme konala slávnostná sv. omša, ktorú celebroval Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Vo svojej homílii priblížil postavu sv. Benedikta i zdôraznil jeho stále aktuálny odkaz pre

Slávnosť sv. Benedikta

Benediktínski mnísi srdečne pozývajú všetkých veriacich na slávnosť nášho otca svätého Benedikta v kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať v stredu, 11. júla 2012. Hlavnou udalosťou tohoto dňa bude slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Počas slávenia zloží 5 svetských oblátov samporského kláštora svoje oblátske prísľuby.

Svätý Otec Benedikt XVI. navštívil verbistov v Nemi

Sv. Otec Benedikt XVI. navštívil v pondelok 9.7.2012 Generálnu kapitulu verbistov v Centre Ad Gentes v Nemi, neďaleko Ríma. V kostole sv. Jána Krstiteľa ho čakalo 150 členov Generálnej kapituly SVD, členovia komunity SVD v generálnom dome v Ríme, spolupracovníci a zamestnanci v obidvoch rehoľných domoch. Sv. Otca privítal aktuálny Generálny predstavený SVD páter Antonio