Pozvánka na prezentáciu knihy

Milé sestry, srdečne pozývame vás a vašich známych na prezentáciu kniihy o našej zakladateľke Mary Ward – jej osobnosť a jej inštitút.
Kniha obsahuje detailný popis dejinnych a životných faktov charizmatickej osobnosti. Autorkou je sestra Henriette Petersova.
Knihu vydalo Karmelitánske nakladateľstvo Bratislava a je možné si ju zakúpiť v predajniach s náboženkou tematikou. Je to pre nás radostná a významná udalosť, ktorú sme dlho očakávali a ktorá sa zapíše do dejín Slovenskej provincie Congregatio Jesu (CJ).

sr. Daniela a spolusestry CJ