Mesiac: december 2011

Mesiac: december 2011

Matka Alfonza Mária – ctihodná Božia služobnica

V pondelok 19. decembra 2011 Svätý Otec Benedikt XVI. promulgoval dekrét o hrdinských čnostiach zakladateľky našej Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa matky Alfonzy Márie, Alžbety Eppingerovej a udelil jej titul VENERABILIS – ctihodná Božia služobnica. Tešíme sa tomu dôležitému prípravnému kroku v procese blahorečenia našej zakladateľky a chceme prosiť Boha, aby sme stále viac odpovedali na

Požehnané Vianoce!

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16)

Projekt Svedkovia viery – filmovanie v Česku

(4. 9. – 9. 9. 2011) V tomto roku 2011 uplynulo 60 rokov od vtedy ako 12. 10. 1951 boli násilne vyvezené prvé rehoľné sestry do Poříči u Trutnova a postupne aj do iných miest v Česku na ťažké práce v textilných továrňach. Trojročný projekt „Svedkovia viery“ v ktorom sa nafilmovalo okolo 100 svedectiev žijúcich sestier, ktoré prežili zrušenie