Mesiac: september 2012

Mesiac: september 2012

Nový predstavený Rehole sv. Augustína

Provinciál Talianskej Augustiniánskej Provincie, p. Luciano de Michieli vymenoval od 1.9.2012 nového predstaveného Rehole sv. Augustína na Slovensku. Stal sa ním p. Angelo Lemme z Talianska. Vystriedal tak po štyroch rokoch služby p. Juraja Pigulu. P. Angelo Lemme sa narodil 23.2.1953 v Taliansku, v Agnone, v kraji Molise. Študoval v Perugi filozofiu, v Ríme teológiu

130 rokov od príchodu prvých sestier CJ do Prešova

„Spomíname si na členky Congregatio Jesu, ktoré žili pred nami. Na mlčanlivú prosbu, službu, život a umieranie tých, ktoré už nepoznáme.“ Tento krátky úryvok z Modlitby za ženy v dejinách CJ otvára spomienku na ľudí, ktorá nie len pamätníkom, ale predovšetkým vďačnosťou Bohu za všetky udalosti, ktoré nás formovali i všetkých, ktorí nám darovali svetlo a nádej, ktorí svojou

Múzeum v Bílej Vode

Bíla Voda – miesto, „kde si líšky dávajú dobrú noc“. Takto možno svojou polohou začleniť malebnú dedinku v severnej časti Moravy v blízkosti pohraničia s Poľskom. Čo takáto periférna obec môže povedať človeku alebo vypovedať o človeku? Obec, ktorá je izolovaná, no na druhej strane bohatá na udalosti, osobnosti a históriu. Je to miesto stretnutia sa rozličných entít v dejinách.

Evanjeliové povolanie k služobnému vodcovstvu

V dňoch 7. – 9. septembra 2012 usporiadala Konferencia vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku duchovný seminár pre rehoľné sestry „Evanjeliové povolanie k služobnému vodcovstvu“. Seminár viedli sestry Mary Savoie a Margaret Nacke z Kongregácie sestier sv. Jozefa z Kansas z USA. Na podujatí sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne zúčastnilo celkom 101 sestier zo 17 ženských reholí na