Právno-ekonomická komisia informuje

Dňa 18. októbra 2011 sa pod záštitou právno-ekonomickej komisie KVPŽR uskutočnilo pracovné stretnutie provinciálnych ekonómiek, na ktoré prijalo pozvanie 26 sestier zo 48 pozvaných ženských reholí. Podujatie sa konalo v priestoroch provinciálneho domu Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul v Bratislave a malo prevažne informačný charakter. Jeho hlavnou témou bola príprava niektorých častí plenárneho zasadnutia členiek KVPŽR. Zúčastnené provinciálne ekonómky, niektoré vyššie predstavené, príp. nimi poverené sestry, boli informované o doterajších krokoch a vývoji spoločného pôsobenia ženských reholí v Cirkevnej servisnej spoločnosti, taktiež sa spoločne zamýšľali nad efektívnou formou ďalšieho pôsobenia ženských a mužských reholí v tejto spoločnosti. Niektoré záležitosti si vyžadujú ešte rokovanie v pléne členiek KVPŽR, ktoré je naplánované na 9. – 10. novembra 2011. Informácie podali zástupcovia KVPŽR a KVRP v Rade ekonómov CSS – sr. Marta Chraščová (ekonómka a sekretárka KVPŽR) a páter Miroslav Szuda (provinciálny ekonóm CSsR). Účastníčky sa predbežne dohodli na forme ďalšej komunikácie o tejto téme s cieľom dosiahnuť lepšiu pružnosť, ale nechýbali ani návrhy na ďalšie oblasti pôsobenia a práce ekonómiek, v ktorých je potrebné zintenzívniť spoluprácu medzi sebou.

sekretariát KVPŽR

[nggallery id=14]