Mesiac: november 2014

Mesiac: november 2014

375. výročie smrti brata Štefana

V sobotu 15. novembra si minoriti pripomenuli 375. výročie smrti br. Štefana Iglódiho, novica z ich rehole, ktorý v roku 1639 hrdinským spôsobom prijal smrť z rúk nepriateľov katolíckej viery. Na slávnosti, ktorá sa konala pri tejto príležitosti v obci Rad pri Kráľovskom Chlmci, sa zišli rehoľníci nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska,

Otvorenie Roka zasväteného života v slovenských diecézach

Pápež František vyhlasuje pre celú Katolícku cirkev rok 2015 ako Rok zasväteného života (RZŽ) pri príležitosti vydania koncilového dekrétu o primeranej obnove rehoľného života „Perfectae caritatis“ z dňa 28. októbra 1965. Rehoľníci ho chcú prežiť v súlade s nasledovnými cieľmi: s pohľadom vďaky pozrieť sa na uplynulých 50 rokov od II. Vatikánskeho koncilu ako na