Mesiac: december 2013

Mesiac: december 2013

Rok 2015 bude patriť zasväteným

Rok 2015 bude venovaný zasvätenému životu. Pápež František to dnes oznámil členom Únie generálnych predstavených mužských reholí, s ktorými sa dopoludnia stretol vo Vatikáne pri príležitosti ich 82. valného zhromaždenia v Ríme. Stretnutie malo podobu bratského a srdečného rozhovoru, počas ktorého Svätý Otec odpovedal na otázky predstavených bez vopred pripraveného príhovoru. Venoval sa témam povolaní, vzdelávania, bratského dialógu či poslaniu zasvätených

Svetový deň klauzúrnych rehoľných bratov a sestier

Vo štvrtok 21. novembra, keď si Cirkev pripomenula Svetový deň klauzúrnych rehoľníkov a rehoľných sestier, pápež František navštívil kláštor kamaldulských klauzúrnych sestier v Ríme na Aventíne. Kláštor sv. Antona opáta sa nachádza na návrší nad riekou Tiber, na mieste hojne vyhľadávanom turistami i pútnikmi, ktorých sem priťahuje starobylá Bazilika sv. Sabíny. Svätý Otec sa na Aventínsky pahorok odobral pred piatou