Mesiac: november 2010

Mesiac: november 2010

Kultúra smrti vs. kultúra života

Dňa 12.11.2010 sa v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach konal seminár na tému “ Kultúra smrti“ versus “ Kultúra života“ – súčasná situácia, súčasné potreby, súčasné možnosti.