Mesiac: máj 2012

Mesiac: máj 2012

Slávnostné vyhlásenie baziliky minor v Michalovciach

V Michalovciach 27. mája 2012 počas eparchiálnej odpustovej slávnosti Zoslania Svätého Ducha bol kláštorný chrám redemptoristov povýšený na baziliku minor. Slávnosti sa zúčastnili dvaja arcibiskupi, vladyka Cyril, ktorý predsedal archijerejskej sv. liturgii a predniesol aj homíliu, vladyka Ján, prešovšký arcibiskup a metropolita, a ďalší traja biskupi: miestny hierarcha vladyka Milan, bratislavský biskup vladyka Peter a

Stretnutie juniorátov ženských reholí na Slovensku

Nitra – Kalvária sa počas turíčneho víkendu stala miestom stretnutia formátoriek a junioriek zo ženských rehoľných spoločenstiev (25. – 27. 5. 2012), ktorú organizovala teologicko-spirituálna komisia Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku. Spolu 72 účastníčok stretnutia sa venovalo téme prepojenia duchovného života a apoštolátu pod názvom „Pane, urob ma nástrojom“.

V Piešťanoch sa stretli jezuitskí provinciáli zo strednej a východnej Európy

V dňoch 8. – 11. mája 2012 sa v Exercičnom dome v Piešťanoch konal míting jezuitských vyšších predstavených zo strednej a východnej Európy. Medzi jeho 14 účastníkmi boli generálny asistent P. Adam Žak SJ z Ríma, prezident Konferencie európskych provinciálov P. John Dardis SJ z Bruselu, ďalej provinciáli Česka, Litvy, Maďarska, Nemecka, dvoch poľských provincií

Stretnutie jezuitských noviciátov strednej a východnej Európy

Od 5. do 11. mája 2012 sa v maďarskom Dobogókő neďaleko Ostrihomu stretlo 34 jezuitských novicov z noviciátov strednej a východnej Európy. Sprevádzaní svojimi predstavenými prišli z Maďarska, Slovenska a Čiech, Litvy, Poľska a Chorvátska. V peknom prostredí horského výbežku nad ohybom Dunaja spoločne prežili šesť dní vo vzájomnom spoznávaní a prehlbovaní sa v ignaciánskej

Vyjadrenie sústrasti predsedu KVRP k úmrtiu mons. Františka Tondru

Najdôstojnejší otec biskup Mons. Sečka, dovoľte, aby som Vám i vašej diecéze vyjadril úprimnú sústrasť nad včasným odchodom vášho predchodcu, J.E. Mons. Františka Tondru z tohto sveta. Zosnulý otec biskup František Tondra bol počas posledných viac ako dvadsiatich rokov významnou morálnou autoritou, vďaka ktorej sa dokázali kňazi, rehoľníci i veriaci ľud spoľahlivo orientovať v spleti

Jarné plenárne zasadnutie KVPŽR

V dňoch 26. – 27. apríla 2012 sa v Hoteli ThermalKesov v Poľnom Kesove, okr. Nitra, konalo jarné plenárne zasadnutie všetkých členiek Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku, ktorá združuje 47 vyšších predstavených zo slovenských ženských reholí.