Mesiac: november 2013

Mesiac: november 2013

V Modre – Harmónii sa konalo sympózium zasvätených osôb

V dňoch 8. – 9. novembra 2013 sa v Modre – Harmónii v priestoroch Študijného a kongresového strediska Centra ďalšieho vzdelávania UK uskutočnilo sympózium pod názvom „Výzvy pre zasvätený život“ organizované Konferenciou vyšších rehoľných predstavených (KVRP) a Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí (KVPŽR) na Slovensku.

Deň kontemplatívneho života 2013

21. novembra 1953, v deň spomienky Obetovania Panny Márie pápež Pius XII. ustanovil Deň Pro Orantibus venovaný všetkým klauzúrovaným komunitám. Pri tejto opakovanej príležitosti sú veriaci povzbudzovaní k vzdávaniu vďaky Pánovi za dar kontemplatívneho života a osobitne za všetkých tých mužov a ženy, ktorí tak veľkodušne odpovedali na toto jedinečné povolanie a ktorí dennodenne z rozličných kláštorov rozšírených po

V Modre – Harmónii sa konalo sympózium zasvätených osôb

V dňoch 8. – 9. novembra 2013 sa v Modre – Harmónii v priestoroch Študijného a kongresového strediska Centra ďalšieho vzdelávania UK uskutočnilo sympózium pod názvom „Výzvy pre zasvätený život“ organizované Konferenciou vyšších rehoľných predstavených (KVRP) a Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí (KVPŽR) na Slovensku. Pre 80 zúčastnených rehoľných bratov a sestier bol v úvode sympózia

Pozvánka na premiéru filmu Zdenka

“Pravda sa v konfrontácii s mocou často javí bezmocná, ale aj tak sa musíme vyvarovať pokušeniu brániť ju, či presadzovať mocou, alebo násilím.  Jediné, čo má pre pravdu človek urobiť je  vydať o nej svedectvo”. (Tomáš Halík)

Sympózium „Výzvy pre zasvätený život“

KVRP a KVPŽR oznamujú, že v dňoch 8.-9. novembra 2013 sa uskutoční v Modre – Harmónii v priestoroch Študijného a kongresového strediska Centra ďalšieho vzdelávania UK sympózium pod názvom „Výzvy pre zasvätený život“ s nasledovným programom:   Termín: štvrtok, 8. novembra 2013, 9.00 – 12.30 hod. Prednášajúca: sr. Enrica Rosanna, FMA Téma: „Výzvy dneška pre