Mesiac: január 2011

Mesiac: január 2011

Internoviciát ženských reholí na Slovensku

Vzniká z iniciatívy viacerých Inštitútov apoštolského života a so súhlasom Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku. Ide o spoluprácu ženských rehôľ pri formácii noviciek za pomoci intervenantov formou formačných víkendových stretaní 9 krát v roku. Prvé stretnutie začína v októbri 2011 a končí júnovým stretnutím 2012. Formačné stretnutia internoviciátu sú zatiaľ plánované na každý

Nový provinciál redemptoristov

Oznamujeme Vám, že počas VIII. viceprovinciálnej kapituly Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov (latinského obradu), ktorá sa uskutočnila v dňoch 17. až 19. januára 2011 v Kostolnej-Záriečí, bol zvolený, potvrdený Generálnym vedením a následne 19. 1. 2011 uvedený do úradu viceprovinciálny predstavený P. Thlic. Václav Hypius CSsR na štvorročie 2011 – 2014. Jeho zástupcom sa stal