Deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi si pripomenieme dňa 18. októbra. Európska sieť rehoľných sestier RENATE. Pripojme sa aj na Slovensku.

sestra Bohdana CJ – Mgr. Andrea Bezáková, pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi
v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou

Modlitba z príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľudskými bytosťami, 18. 10.

Večný Bože, vieme, že máš zaľúbenie v úbohých a slabých. Ty hájiš práva tých, ktorí sú ponižovaní. Dnes sa náš pohľad obracia na tých, ktorých práva sú pošliapané, na tých, ktorí sú predávaní ako spotrebný tovar. Často sú to mladí ľudia a dokonca i deti a ich život nebýva ocenený ani na „tridsať strieborných“.
Ty si milosrdný a plný lásky, veríme, že na nich nikdy nezabúdaš. Ich životy sú vryté do Tvojich dlaní.
Uč nás dívať sa okolo seba, aby sme pochopili úlohou, ktorú máme vo svete, v ktorom všetko riadi trh, určujúci nielen cenu kávy, ale aj ľudí.
Daj nám odvahu postaviť sa proti nespravodlivosti a zneužívaniu. Daj, nech stojíme na strane tých, ktorí pre tento veľký svet nič neznamenajú a dokážeme nazvať bezprávie pravým menom!
Bože, prosíme Ťa, daruj potrebnú múdrosť a dostatok odhodlania všetkým, ktorí bojujú proti obchodovaniu s ľuďmi. Obetiam daj vytrvalosť a dôveru v Teba. 
Chceme sa tiež modliť za páchateľov tohto bezprávia, ktorí svojou zaslepenosťou a zatvrdlivosťou srdca šíra v našom svete zlo obchodovania s ľudskými bytosťami. Daj, aby pochopili, aké strašné utrpenia spôsobujú.
O to prosíme v mene Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Brata. Amen.

/Podľa textu modlitby vydanej organizáciu SRTV/