Mesiac: september 2014

Mesiac: september 2014

Výmena predstaveného v Reholi sv. Augustína

Na sviatok Povýšenia Svätého kríža bratia augustiniáni v Košiciach za prítomnosti pátra provinciála Luciana De Michieliho a asistenta pátra Giuseppe Pagana prežili dva dôležité momenty. V komunitnej kaplnke pred laickým augustiniánskym bratstvom prevzal úlohu duchovného asistenta bratstva páter Jozef Jurdák. Hneď potom nasledovala ďakovná eucharistická slávnosť, počas ktorej prevzal službu priora komunity a predstaveného Rehole

Generálna kapitula bratov tešiteľov z Getseman

V dňoch 25. – 28. augusta 2014 sa konala v Generálnom dome Kongregácie bratov tešiteľov z Getseman v Marianke pri Bratislave Generálna kapitula, najvyšší orgán spravovania celej rehoľnej spoločnosti. Zúčastnili sa na nej bratia, pôsobiaci na Slovensku, v Rakúsku a Poľsku. VII. Generálna kapitula sa niesla pod heslom: „Začať znova od Krista”. V prvý deň

Efektívne ohlasovať Božie slovo

Slovenskí dominikáni diskutovali o potrebách svojej provincie a Cirkvi na Slovensku Terchová/Zvolen, 12.-13. septembra 2014 Rehoľa dominikánov na Slovensku zorganizovala prvé celoprovinčné stretnutie, na ktorom spolu diskutovali o aktuálnych výzvach. Celoprovinčné stretnutie bolo zorganizované s úmyslom, aby sa k dôležitým témam spojeným so životom provincie mohlo vyjadriť čo najviac bratov. Pre zvýšenie efektívnosti práce boli

Rehoľníci pre médiá

Komunikáciu cirkvi s médiami sa rozhodli sprofesionalizovať slovenskí rehoľníci, ktorí sa cez víkend stretli v Ružomberku na prvom mediálnom školení. Podujatie s názvom Zasvätení ON-LINE pripravil v rámci projektu Z4Z časopis Zasvätený život v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). V Mediálnom centre KU pod strechou novej univerzitnej knižnice sa školilo 30 rehoľníkov z približne 13 reholí. Absolvovali úvod do televíznej,