Mesiac: február 2013

Mesiac: február 2013

Provinčná kapitula 2013 – pallotíni

Centre misijnej animácie v Konstancinie-Jeziornie /v Poľsku pod Varšavou/ sa v dňoch 4.-9. februára 2013 konala XXII. Provinčná kapitula Provincie Krista Kráľa Spoločnosti katolíckeho apoštolátu, do ktorej patrí aj naša Delegatúra sv. Cyrila a Metoda na Slovensku. Provinciálna kapitula hodnotila aktuálnu situáciu Provincie v kontexte nadchádzajúcich zmien a premien sociálneho, náboženského a ekonomického charakteru. V tomto kontexte,

List Svätému Otcovi

Svätému Otcovi Benediktovi XVI. bol dňa 12. 2. 2013 zaslaný list v mene všetkých vyšších predstavených mužských a ženských reholí prostredníctvom súčasného prezidenta Únie európskych konferencií vyšších predstavených – pátra Giovanniho Peragine, ccrsp (predsedu Albánskej konferencie vyšších predstavených). List Svätému Otcovi  

Zástupcovia ženských a mužských reholí prijali členov tímu SDM

Bratislava 27. decembra 2012 – Predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku Jeremiáš Daniel Kvaka, OFM a predsedníčka Konferencie vyšších predstavených ženských reholí sr. Justína Kostúrová sa v utorok 18. decembra 2012 stretli v Bratislave s členmi Organizačného tímu Svetových dní mládeže (SDM) na Slovensku Martinom Janusom a Ondrejom Chrvalom, ktorí zároveň pôsobia v Rade

Deň zasväteného života 2013

Na štyridsiaty deň po slávnosti Božieho narodenia, v deň sviatku Obetovania Pána v chráme, sa zišli v Katedrále sv. Martina v Bratislave rehoľníci a rehoľníčky pôsobiaci na území Bratislavskej arcidiecézy. Na spoločné stretnutie pri príležitosti Dňa zasväteného života ich pozval bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Súčasťou predpoludňajšej svätej omše bolo aj požehnanie sviec – hromničiek a