Mesiac: máj 2011

Mesiac: máj 2011

Stretnutie formátoriek a noviciek ženských reholí

Teologicko-spirituálna komisia pri Konferencii vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku (KVPŽR) pripravila  6. – 8. mája 2011 už druhé stretnutie formátoriek a noviciek zo ženských rehoľných spoločenstiev. V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule sa stretlo 30 účastníčok stretnutia.

Zasadnutie rady KVPŽR

Dňa 4. mája 2011 sa v priestoroch provinciálneho vedenia Kongregácie školských sestier de Notre Dame v Novom Meste nad Váhom konalo druhé tohtoročné zasadnutie Rady KVPŽR. Všetky prítomné členky sa zaoberali okrem správ z činnosti a aktuálnych dianí jednotlivých komisií pri KVPŽR aj zhodnotením spolupráce s KVRP a s KBS, ako aj ďalšími krokmi na jej prehĺbenie.