Mesiac: apríl 2011

Mesiac: apríl 2011

Požehnanú Veľkú noc!

Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, plné nádeje z Kristovho víťazstva vám vyprosuje Konferencia vyšších rehoľných predstavených.

Mária, žena dialógu

Srdečne vás pozývame na stretnutie formátoriek a noviciek na tému „Mária, žena dialógu“ (Ako vstupovať do konfliktných situácií), ktoré sa bude konať v dňoch 6. – 8. 5. 2011 v priestoroch kňazského seminára na Spišskej Kapitule. Prednášať bude sestra Agnesa Jenčíková, CJ.

Kultúra smrti vs. kultúra života

Dňa 12.11.2010 sa v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach konal seminár na tému “ Kultúra smrti“ versus “ Kultúra života“ – súčasná situácia, súčasné potreby, súčasné možnosti.Seminár organizovala Konferencia vyšších predstavených ženských reholí a Konferencia vyšších rehoľných predstavených.

Stretnutie s Mons. Chauturom

Dňa 17.septembra 2010 sa v Košiciach stretli predsedovia Konferencie vyšších predstavených ženských reholí sestra Justína Kostúrová a Konferencie vyšších rehoľných predstavených Karol Maník s Mons. Milanom Chauturom.

Stretnutie noviciek a formátoriek ženských reholí

Teologicko – spirituálna komisia pri Konferencii vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku zorganizovala v dňoch 1. – 3. 10. 2010 stretnutie noviciek a formátoriek v Nitre na Kalvárii. Stretnutie sa nieslo v duchu spoločného zdieľania darov pre budovanie Cirkvi.

Spomienkové stretnutie „Vernosť ako prejav lásky“ 1950-2010

Konferencia vyšších predstavených ženských reholí pri príležitosti 60. výročia násilnej likvidácie reholí na Slovensku usporiadala dňa 29. augusta 2010 v Kňazskom seminári v Badíne spomienkové stretnutie pod názvom „Vernosť ako prejav lásky“ 1950 – 2010. Hlavným zámerom podujatia bolo poďakovanie sa všetkým rehoľným sestrám, ktoré napriek ťažkostiam doby ostali verné svojmu povolaniu a vydali tak

Novodobé otroctvo

Konferencia vyšších predstavených ženských reholí v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou usporiadala seminár na tému „Obchodovanie s ľuďmi“. Celodenný seminár sa konal 17. marca 2010 na pôde Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach.