Oslavy významných výročí redemptoristov

Redemptoristi si pripomenuli minulý víkend viaceré významné výročia svojej Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa na Slovensku.
Najprv v sobotu dopoludnia v Nižnom Hrabovci (okres Vranov nad Topľou), v rodisku o. Jána Mastiliaka, si pripomenuli 100 rokov od jeho narodenia.
Redemptorista o. Ján Mastiliak má viaceré výnimočnosti. Bol prvým slovenským gréckokatolíckym redemptoristom. Dostal najvyšší trest na tzv. monsterprocese v roku 1950 v Prahe, keď mu najprv bol navrhovaný trest smrti, ktorý však neskôr bol zmenený na doživotie. Nakoniec strávil vo väzení viac ako 15 rokov, a tak patrí k najdlhšie väzneným kňazom v komunistickom Československu. Bol najvzdelanejším redemptoristom nielen svojho času, nielenže mal doktorát z teológie, ale aj ovládal asi 14 cudzích jazykov a mal obdivuhodnú pamäť. Okrem toho, mnohí na neho spomínajú ako na človeka s hlbokou pokorou, miernosťou, láskavosťou, ako na veľkého mariánskeho ctiteľa a ctiteľa sv. Terezky z Lisieux.
Slávnosť sa začala o 9.00 hod archijerejskou sv. liturgiou, ktorej predsedal vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita. Slávnostným kazateľom bol redemptorista vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Keďže osobne dobre poznal o. Jána Mastiliaka, spomínal jeho výnimočné vlastnosti a zvlášť vyzdvihol jeho principiálnosť, pokoru a pracovitosť. V tom všetkom zostal o. Ján Mastiliak, CSsR vytrvalý a verný po celý život. Po sv. liturgii nasledovalo odhalenie a posvätenie pamätníka v strede obce a takisto okolité námestie ponesie meno Dr. Jána Mastiliaka. Napoludnie sa ešte uskutočnil v rímskokatolíckom kostole odborný seminár, ktorý moderoval cirkevný historik Peter Zubko. Odborné príspevky predniesli P. Peter Zubko, o. Atanáz Mandzák, CSsR, o. Peter Borza a František Mikloško. Okrem toho tam zazneli aj mnohé osobné svedectvá a spomienky na o. Jána Mastiliaka. Všetci vyjadrovali obdiv a uznanie jeho dielu a životu. Viceprovinciálny predstavený gréckokatolíckych redemptoristov, protoihumen o. Jaroslav Štelbaský, CSsR, informoval prítomných, že už sa robia konkrétne kroky k začatiu diecéznej fázy procesu blahorečenia o. Jána Mastiliaka, CSsR. Bola pripravená aj malá expozícia fotografií, dokumentov a kníh, ktoré o. Mastiliak prekladal. Slávnosti sa zúčastnili aj emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč, emeritný pražský exarcha vladyka Ján Eugen Kočiš, pražský provinciál redemptoristov P. Josef Michalčík, bratislavský viceprovinciál P. Václav Hypius a michalovský protoihumen gréckokatolíckych redemptoristov o. Jaroslav Štelbaský. Na slávnosti bol aj minister dopravy Ján Figeľ.
V sobotu večer 29. októbra začali v Stropkove oslavy 90. výročia príchodu redemptoristov na Slovensko. V kostole starého františkánskeho kláštora slúžil sv. omšu košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober. V kázni stručne predstavil príchod, pôsobenie a prínos redemptoristov v Stropkove. Vyzdvihol zvlášť spolunažívanie rímskokatolíckych a gréckokatolíckych redemptoristov v jednom kláštore ako svedectvo jednoty v mnohorakosti. V roku 1921 pozval do Stropkov jeho predchodca na košickom biskupskom stolci Dr. Augustín Fischer-Colbrie. Medzi redemptoristami, ktorí vtedy prišli do Stropkova, bol aj blahoslavený mučeník Metod Dominik Trčka, CSsR. Pôsobil v stropkovskom kláštore až roku do roku 1934, ale prichádzal tam aj neskôr ako prvý protoihumen gréckokatolíckych redemptoristov. Zomrel mučeníckou smrťou v Leopoldovskej väznici v roku 1959. Po sv. omši nasledovala procesia do blízkeho redemptoristického chrámu sv. Cyrila a Metoda, kde o. protoihumen Jaroslav Štelbaský, CSsR viedol moleben k bl. Metodovi s uctením si jeho relikvií.
V nedeľu 30. októbra v Stropkove v gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda po rannej sv. liturgii nasledovalo pásmo mladých o. blaženom hieromučeníkovi Metodovi. Piesňami a úvahami krásne poukázali na to, že život bl. Metoda bol v súlade s Božím slovom a na tomto Božom slove pevne staval celý svoj život. Slávnostnej archijerejskej sv. liturgii predsedal Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita. Slávili ju ešte ďalší dvaja gréckokatolícki biskupi, Milan Chautur, košický eparcha, Ján Eugen Kočiš, emeritný pražský exarcha, P. Josef Michalčík, pražský provinciál redemptoristov, P. Václav Hypius, bratislavský viceprovinciál, o. Jaroslav Štelbaský, michalovský protoihumen gréckokatolíckych redemptoristov a mnohí ďalší kňazi, zvlášť redemptoristi z bratislavskej a michalovskej viceprovincie. Na kázni vladyka Milan, ktorý je tiež redemptorista, priblížil dielo apoštolátu redemptoristov, ktorí pôsobia na Slovensku už 90 rokov. Zdôraznil, že redemptoristi ostali verní Bohu aj ľudom i svojej misii ohlasovania evanjelia aj v ťažkých podmienkach prenasledovania či iných ťažkých časoch. Redemptoristi dali Cirkvi na Slovensku aj duchovných velikánov, ako je napr. blažený hieromučeník Metod. Osobitne misijná činnosť redemptoristov bola i je veľkou posilou vo viere a vernosti Cirkvi jednoduchých veriacich, zvlášť v ťažkých časoch, ako bol komunistický totalitný režim. Nakoniec pozval redemptoristov k neustálemu rastu, lebo hoci pre človeka je 90 rokov vek starnutia a smrti, pre život rehoľného spoločenstva redemptoristov môže byť príležitosťou ešte väčšieho rozmachu a rastu, predovšetkým stávať sa silnejšími v duchu svojho zakladateľa sv. Alfonza a vernejšími svojmu poslaniu. Tak ako Panna Mária spomínala na veľké Božie skutky a vnútorne rástla, tak aj my spomínajúc na tých 90 rokov redemptoristov na Slovensku tiež chceme rásť vo vďačnosti a horlivosti v Božej službe.
Popoludní o 15.00 hod. sa konal v chráme sv. Cyrila a Metoda 10. ročník Metodovho memoriálu – prehliadky speváckych zborov: Spevácky zbor sv. Cyrila a Metoda pri chráme a kláštore redemptoristov v Stropkove, Spevácky zbor Chryzostomos pri gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove nad Topľou, Spevácky zbor sv. Jozefa pri kláštore redemptoristov v Michalovciach, Komorný spevácky zbor Chorus Minor pri základnej umeleckej škole v Levoči, Kňazský zbor košickej eparchie a Pěvecký spolek Janáček z Frýdlantu nad Ostravicí – z rodiska bl. mučeníka Dominika M. Trčku. Metodov memoriál bol umeleckým poďakovaním za 10 rokov od beatifikácie redemptoristu Metoda Trčku. 4. novembra 2001 bl. pápež Ján Pavol II vyhlásil Metoda Dominika Trčku, CSsR za blahoslaveného mučeníka spolu s gréckokatolíckym prešovským biskupom Petrom Pavlom Gojdičom, OSBM.
Viacdňová slávnosť redemptoristov bola predovšetkým vďakyvzdávaním za všetky dobré diela, ktoré redemptoristi vykonali či zakúsili vo svojom deväťdesiatročnom pôsobení na Slovensku.

o. Metod Lukačik, CSsR

[nggallery id=14]