Mesiac: január 2013

Mesiac: január 2013

Voľba generálneho ministra rádu minoritov

Dňa 29. januára 2013 v Assisi generálna kapitula bratov minoritov potvrdila v úrade generálneho ministra rádu brata Marca Tascu. Týmto spôsobom brat Marco na ďalšie volebné obdobie (6 rokov) sa stáva 119. nástupcom sv. Františka a je mu zverená starostlivosť o vyše 4,5 tisíc minoritov žijúcich vo svete. Br. Marco je pôvodom z padovskej provincie. Narodil 9. júna 1957

Provinčná kapitula 2013 – dominikáni

Brat Reginald Adrián Slavkovský OP bol opätovne zvolený za provinciála dominikánov na Slovensku na najbližšie štyri roky. Dňa 21. januára 2013 sa vo Zvolene začala tretia provinčná kapitula Slovenskej provincie Rehole dominikánov, ktorej cieľom je zhodnotiť uplynulé štvorročné obdobie, zamyslieť sa nad aktuálnymi výzvami, stanoviť priority pre ďalšie obdobie a pripraviť materiály, ktoré budú všetkým

Duchovné cvičenia „Veľké biblické postavy viery“

Milí priatelia, v tomto roku viery vám chceme ponúknuť možnosť hlbšie prežiť pôstne obdobie. Vhodným spôsobom pre to môžu byť aj duchovné cvičenia v každodennom živote na tému „Veľké biblické postavy viery“, prístupné aj on-line formou. Základom týchto duchovných cvičení bude každodenná meditácia, ktorú si každý účastník urobí sám v čase a na mieste preňho

Víkend modlitieb za ukončenie novodobého otroctva a obchodovania s ľuďmi

RENATE – európska sieť rehoľných sestier na boj proti obchodovaniu s ľuďmi upozorňuje na ekumenickú iniciatívu rôznych kongregácií a cirkevných organizácií pôsobiacich na území USA, na víkend modlitieb za ukončenie novodobého otroctva a obchodovania – od 11.-13.1.2012. Kto chce, môže sa pridať a aspoň takouto formou prispieť k boju proti obchodu s ľuďmi. Alebo si spomenúť na tých,