Mesiac: október 2014

Mesiac: október 2014

Bratské stretnutie slovenskej kváziprovincie pavlínov

Dňa 15. a 16. októbra sa vo Vranove nad Topľou uskutočnilo bratské stretnutie členov slovenskej kváziprovincie Rádu sv. Pavla Prvého Pustovníka. Generálna kapitula rádu, ktorá zasadala v marci tohto roku v Čenstochovej v Poľsku, zriadila slovenskú kváziprovinciu Sedembolestnej Panny Márie ako historicky prvé samostatné územné zriadenie na Slovensku v celých dejinách rádu. Kláštory vo Vranove, Trnave a Topoľčanoch doposiaľ fungovali v rámci

Stretnutie provinčných rád českej a slovenskej provincie dominikánov

Zvolen, 13. október 2014     Slovenskí a českí dominikáni diskutovali o budúcej spolupráci V Konvente sv. Dominika vo Zvolene sa uskutočnilo prvé spoločné stretnutie provinčných rád českej a slovenskej provincie dominikánov. Českí a slovenskí dominikáni boli spojení v jednej provincii od zániku Rakúsko-Uhorskej monarchie až do roku 1997, keď vznikla samostatná slovenská viceprovincia a následne v roku 2001 samostatná slovenská provincia. Odvtedy sa obe

Františkánske misie v Južnom Sudáne

Dňa 10. septembra 2014 zavítala do františkánskeho kláštora v Hlohovci vzácna návšteva. Bol to páter Masseo Golha OFM, ktorý tu kedysi pôsobil a teraz momentálne pôsobí na misii v Južnom Sudáne. Spolu s pátrom Leopoldom Jablonským slúžili najprv svätú omšu s formulárom za odvrátenie vojny. Po svätej omši nasledovala prednáška pátra Massea. Na začiatok pustil prezentáciu o miestach, kde pôsobí. Povedal, že