Mesiac: marec 2017

Mesiac: marec 2017

Na Slovensko prichádza medzinárodná pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need

(Bratislava, 17. marec 2017) Na Slovensko prichádza pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need  (u nás známa skôr ako Kirche in Not), aby tu otvorila svoju 24. národnú kanceláriu. Deje sa tak v mimoriadnom roku 70. výročia založenia ACN, 100. výročia fatimských zjavení a ako ovocie Svätého roku milosrdenstva. Slovenská kancelária bude niesť