Mesiac: apríl 2012

Mesiac: apríl 2012

Celonárodné stretnutie animátorov pastorácie povolaní

Celoslovenské formačno-pracovné stretnutie  zodpovedných za pastoráciu povolaní, formáciu a tých, ktorí pracujú v sprevádzaní mladých sa konalo 17. – 20. apríla 2012 na Donovaloch v Penzióne Zornička. Prednášky viedol  Don Domenico Dal Molin, direktor Celonárodného centra pre Pastoráciu povolaní v Taliansku.

Internoviciát Jána Pavla II. – Oravský Biely Potok

V dňoch od 23. – 25. marca 2012 sa konalo v poradí už piate stretnutie noviciek a novicmajsteriek na tému Rozlišovanie a chudoba. Pozvaným hosťom a prednášateľom bol páter Ján Otruba, OFMCap z Pezinka. K danej téme sa novicky so svojimi formátorkami pripravovali už doma štúdiom z knihy „Řeholní formace“ od Jerzy Gogola OCD.

13. apríl: Deň nespravodlivo stíhaných

Aj tento rok si Vás dovoľujeme pozvať k modlitbe a prejavu solidarity s prenasledovanými pri príležitosti Dňa nespravodlivo stíhaných – v piatok 13. apríla. Spoločne sa zjednotíme v modlitbe o 21:00 hod. počas Pobožnosti solidarity s prenasledovanými kresťanmi. V Bratislave v Katedrále sv. Martina sa bude pobožnosťi už o 20.00 hod. predsedať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Počas