Mesiac: február 2011

Mesiac: február 2011

Stretnutie rady KVRP

Rada KVRP sa dňa 25. januára 2011 stretla na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí. Rokovanie prebiehalo, v priestoroch kancelárie na Miletičovej 7 v Bratislave a členovia sa ho zúčastnili v plnom počte.

Deň zasväteného života

Pri príležitosti Dňa zasväteného života sa v katedrále sv. Martina v Bratislave stretol bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský s rehoľníkmi, ktorí pôsobia v jeho diecéze.