Mesiac: jún 2011

Mesiac: jún 2011

Plenárne zasadnutie 2011

Konferencia vyšších rehoľných predstavených sa zišla na svojom riadnom plenárnom zasadnutí v dňoch 16. – 17. 05. 2011 v penzióne Zornička na Donovaloch. Prítomných bolo 23 vyšších rehoľných predstavených.