Mesiac: november 2012

Mesiac: november 2012

Slovenskí benediktíni získali nezávislosť

Včera, v sobotu 17. novembra 2012, v predvečer sviatku výročia posvätenia bazilík sv. Petra a Pavla, navštívil Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore opát Benediktínskeho opátstva sv. Petra a Pavla v Tynci (Krakov, Poľsko), ndp. Bernard Sawicki OSB, aby vykonal akt kánonického menovania prvého konventuálneho priora slovenského kláštora. Týmto krokom sa úspešne zavŕšila snaha o obnovu benediktínskeho života

Jesenné plenárne zasadnutie KVPŽR

V dňoch 14. – 15. novembra 2012 sa v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku. Toto zhromaždenie bolo predovšetkým volebné a po troch rokoch funkčného obdobia volilo so svojich radov vedenie na ďalšie trojročie.

Kapitula redemptoristov Michalovskej viceprovincie

V Stropkove sa v dňoch 11. – 13. novembra 2012 uskutočnila 2. časť VIII. viceprovinciálnej kapituly redemptoristov Michalovskej viceprovincie. Kapituly sa zúčastnil ako jej riadny člen aj pražský provinciál P. Jozef Michalčík, CSsR a ako hosť P. Václav Hypius, CSsR, viceprovinciál bratislavskej viceprovincie redemptoristov. Všetkých zúčastnených kapitulárov bolo 33. Úlohou kapituly bolo prehodnotiť aktuálny apoštolát

Nový generálny predstavený rehole Milosrdných bratov

Na 68. generálnej kapitule rehole zvolili frátra Jesúsa Etayo Arrondo O.H. za generálneho priora Dňa 1. novembra, na slávnosť Všetkých svätých, účastníci generálnej kapituly Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha v portugalskej Fatime zvolili svojho  nového generálneho predstaveného, stal sa ním brat a kňaz rehole Jesús Etayo Arrondo O.H. Hlasovaniu predchádzali modlitby a eucharistická slávnosť, ktorej predsedal  provinciál  portugalskej