Mesiac: máj 2015

Mesiac: máj 2015

Druhá časť volebnej kapituly minoritov

V dňoch 26. – 28. mája sa v Brehove pri Trebišove konala 2. časť IV. volebnej kapituly Slovenskej kustódie (viceprovincie) Rehole menších bratov konventuálov – minoritov. Zhromaždení bratia zvolili na obdobie nasledujúcich štyroch rokov predstavených (gvardiánov) kláštorov. Pre Bratislavu, Levoču a albánsky Fier boli za gvardiánov opätovne zvolení bratia Peter Gallik, Adam Baran a Jaroslav

Prvá časť volebnej kapituly minoritov

V dňoch 13. – 15. apríla sa v Brehove pri Trebišove konala IV. volebná kapitula Slovenskej kustódie (viceprovincie) Rehole menších bratov konventuálov – minoritov. Na kapitule sa zúčastnil generálny asistent rehole minoritov pre oblasť východnej Európy, minister Krakovskej provincie, 16 bratov kustódie, ako aj dvaja hostia. Kapitulní bratia zhodnotili priebeh uplynulých štyroch rokov a zvolili nové vedenie. Za

Formačné stretnutie junioriek Slovenska

V dňoch 17. – 19.apríla 2015 sa v Kňazskom seminári v Nitre stretli už po štvrtý krát juniorky a ich formátorky. Téma tohtoročného formačného stretnutia bola: „Eliáš, muž modlitby a činu“. Hosťom stretnutia, ktorý tému priblížil, bol páter Peter Dubovský, SJ -dekan Biblického inštitútu v Ríme. Trojdňové stretnutie začalo v piatok večer reflexiou života v