Mesiac: január 2012

Mesiac: január 2012

Biskupi chystajú stretnutia s rehoľníkmi a rehoľníčkami

Pri príležitosti Dňa zasväteného života, kedy si Bohu zasvätené osoby – rehoľníci a rehoľníčky – pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu, pozývajú biskupi na spoločné stretnutia. V ten deň si pred miestnym biskupom symbolicky obnovujú svoje rehoľné sľuby (chudoby, čistoty a poslušnosti) a zúčastnia sa na spoločných stretnutiach. Deň zasväteného života zaviedol ešte v roku 1997

40 dní modlitieb a pôstov za voľby 2012

Milí bratia rehoľníci, ľudia zapojení do projektu Tvoja vec! sa už dva roky modlia za Slovensko. V našich modlitbách sa vystriedali mnohé oblasti – od politiky cez médiá až po kultúru či rodinu. Dňa 10. marca 2012 sa uskutočnia predčasné parlamentné voľby. Okolnosti isto poznáte. Sme presvedčení o tom, že ide o jednu z kľúčových

Ktosi ťa volá

Ženské rehole na území Bratislavskej arcidiecézy spolupracujú na organizovaní stretnutia Ktosi ťa volá – viac informácií nájdete na plagáte.

Životné povolanie spoznávané cez biblické postavy

V tomto roku máme pripravené ďalšie stretnutia z cyklu životné povolanie spoznávané cez biblické postavy  (Abrahám, Mojžiš, Jeremiáš, Samuel, Rút, Ester, Ján Krstiteľ). Ide o podujatie pre chlapcov a mladých mužov vo veku 16-30 rokov. Druhé tohtoročné stretnutie začne 2. 2. 2012, vo štvrtok, s predpokladaným začiatkom o 17:00 hod. a končíme v nedeľu obedom. Súčasťou programu bude