Mesiac: november 2011

Mesiac: november 2011

Prezentácia knihy Útek sestry Cecílie

Vydavateľstvo Post Scriptum a Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa si vás dovoľujú pozvať na spomienkový večer venovaný sestre Makárii pri príležitosti storočnice jej narodenia a na prezentáciu knihy Útek sestry Cecílie, opisujúcej jej životný príbeh.

Úvodné stretnutie internoviciátu

V dňoch 21. – 23. októbra 2011 sa v priestoroch Exercičného domu Misijnej spoločnosti SVD v Nitre na Kalvárii konalo úvodné stretnutie formátoriek s prednášajúcimi a vyššími predstavenými ženských rehôľ na Slovensku. Cieľom stretnutia bolo  predstaviť prítomným projekt internoviciátu, vyjadriť očakávania, obavy a vytvoriť priestor na vzájomnú výmenu  a obohatenie.

Európske stretnutie junioriek

„MOJA CESTA JE SAMÁ LÁSKA A DôVERA V BOHA“  (bl. Zdenka). V duchu týchto slov bl. Zdenky sa nieslo Európske stretnutie sestier junioriek a  formátoriek z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža, ktoré sa v tomto roku konalo u nás na Slovensku. V závere letných prázdnin pricestovali sestry juniorky a ich formátorky z európskych provincií Milosrdných sestier Svätého kríža na Slovensko, kde sa v  dňoch od

Menej známe osobnosti z rehole jezuitov

  V stredu 16. novembra pri príležitosti záveru jubilea 450. výročia príchodu jezuitov do Trnavy Spoločnosť Ježišova v spolupráci s Trnavskou univerzitou organizuje konferenciu na tému „Menej známe osobnosti z rehole jezuitov“. Bude sa konať v aule Pázmaneum na Univerzitnom nám. 1 v Trnave so začiatkom o 9.00 hod. Podujatie bude spojené s prezentáciami kníh o

Spomienkové stretnutie

Konfederácia politických väzňov Slovenska a Slovenská provincia Spoločnosti Božieho Slova vás pozývajú na spomienkové stretnutie pri príležitosti 50. výročia súdneho procesu s verbistami – Prípad Vojtech Bošanský a spol. – v Košiciach v novembri 1961. Viac info na plagáte:  

KVRP má nového predsedu

Konferencia vyšších rehoľných predstavených má nového predsedu. Saleziána, dona Karola Maníka SDB po troch rokoch vystriedal verbista páter Ján Halama SVD, ktorý sa stal aj predsedom rady Konferencie. Rozhodli o tom jej zástupcovia, ktorí sa od 10. do 11. októbra zišli na pravidelnom plenárnom zasadnutí na Donovaloch. Podpredsedom Konferencie sa na druhé funkčné obdobie stal

Pozvánka na slávnostné vešpery

Rehoľa sv. Augustína na Slovensku pozýva všetkých kňazov, rehoľníkov a zasvätených na slávnostné vešpery a požehnanie Kláštora sv. Augustína v Košickej Novej Vsi, dňa 12. novembra 2011 o 18:30 hod. Vešperám bude predsedať o. arcibiskup mons. Bernard Bober, košický metropolita za účasti P. Gianfranca Casagrandeho, OSA, provinciála talianskej augustiniánskej provincie.