Mesiac: september 2015

Mesiac: september 2015

Ubehlo štvrťstoročie od návratu pavlínov na Slovensko

Dňa 30. augusta 2015,  sme si v pavlínskom kláštore vo Vranove nad Topľou pripomenuli 25. výročie príchodu otcov pavlínov na Slovensko. Pavlíni pôsobili vo Vranove v rokoch 1672 až 1786. V tomto roku museli kvôli rozkazu cisára Jozefa II. opustiť všetky kláštory na území Uhorska.  Na Slovensku pôsobili Bieli otcovia, ako nazývame pavlínov, okrem Vranova aj v Marianke, v