Mesiac: október 2010

Mesiac: október 2010

Zasadnutie Rady KVRP

Dňa 13. októbra 2010 sa v novozriadených priestoroch kancelárie Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Miletičovej 7 v Bratislave konalo zasadnutie Rady KVRP.

Stretnutie s Mons. Chauturom

Dňa 17.septembra 2010 sa v Košiciach stretli predsedovia Konferencie vyšších predstavených ženských reholí sestra Justína Kostúrová a Konferencie vyšších rehoľných predstavených Karol Maník s Mons. Milanom Chauturom.