Mesiac: október 2013

Mesiac: október 2013

Renate na Slovensku

Cieľom stretnutia je tréning zameraný na sociálnu náuku cirkvi a obchodovanie s ľuďmi  BRATISLAVA. 30. októbra 2013 – Rehoľné sestry združené v Európskej sieti rehoľných sestier na boj proti obchodovaniu s ľuďmi RENATE navštívia Slovensko. Od nedele 3. novembra do piatku 8. novembra sa zúčastnia tréningu na tému Katolícka sociálna náuka Cirkvi so zameraním na obchodovanie s ľuďmi  a fundraising