Mesiac: február 2012

Mesiac: február 2012

Nový web Centra spirituality Loyola

25. februára 2012 bola spustená nová webová stránka Centra spirituality Loyola: www.csloyola.eu. Chce slúžiť všetkým, ktorí sa zaujímajú o ignaciánsku spiritualitu, duchovné sprevádzanie alebo duchovné cvičenia Ignáca z Loyoly. Stránka je určená všetkým, ktorí hľadajú priestor pre rast v duchovnom živote skrze duchovné obnovy  a duchovné cvičenia, odborné semináre alebo kultúrne podujatia a iné. Aktivity napomáhajú rozvoju

Nový web Centra spirituality Loyola

25. februára 2012 bola spustená nová webová stránka Centra spirituality Loyola: www.csloyola.eu. Chce slúžiť všetkým, ktorí sa zaujímajú o ignaciánsku spiritualitu, duchovné sprevádzanie alebo duchovné cvičenia Ignáca z Loyoly. Stránka je určená všetkým, ktorí hľadajú priestor pre rast v duchovnom živote skrze duchovné obnovy  a duchovné cvičenia, odborné semináre alebo kultúrne podujatia a iné.

Tretie stretnutie internoviciátu v Nitre

Téma januárového stretnutia INTERNOVICIÁTU (Nitra, 20. – 22. január 2012) bola „Duchovný život zasvätenej osoby“. V danej oblasti  nás odborne sprevádzala Mgr., ThLic. Lucie Cincialová, Th. D. z Kongregácie Milosrdných sestier III. rádu sv. Františka z Českej republiky.

Provinciálna kapitula verbistov

V nedeľu 12. februára 2012 sa zhromaždia v Nitre na Kalvárii spolubratia Spoločnosti Božieho Slova na IX. provinciálnej kapitule od jej založenia v r. 1927. 11 členov kapituly sú spolubratia z úradu (provinciál, provinciálni radcovia, rektori, prefekt a i.) a 11 sú volení delegáti. Okrem nich sa zúčastňuje na kapitule aj zástupca seminaristov. Títo zastupujú provinciu a

Jezuiti si v Prešove zvolili zástupcu do Nairobi

Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej zasadala v dňoch 6. – 9. februára 2012 v Prešove na provinčnej kongregácii. Spolu 44 účastníkov kongregácie pod vedením provinciála P. Petra Bujka SJ uvažovalo nad kvalitou apoštolských, formačných a komunitných iniciatív rehole v rámci Slovenska. Bol zvolený zástupca provincie na 70. kongregáciu prokurátorov Spoločnosti Ježišovej, ktorá sa bude konať v

Pallotíni slávia 50. výročie svätorečenia ich zakladateľa

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, ktorá je známa pod názvom pallottíni, začala sláviť päťdesiate výročie svätorečenia sv. Vincenta Pallottiho. Bratia a kňazi tejto rehoľnej spoločnosti, odvodenej od priezviska zakladateľa, pripravili 22. januára v Spišskej Novej Vsi pobožnosti pred svätými omšami, ktoré obsahovali state z písomných diel zakladateľa rehole nadväzujúce na úryvky zo Sv. Písma. Jeho myšlienky odzneli

Deň zasväteného života

Členovia mužských a ženských reholí sa stretli pri príležitosti Dňa zasväteného života s biskupmi v jednotlivých diecézach. V Rožňave sa zišli členovia reholí s biskupom Mons. Vladimírom Filom. Na svätej omši spoločne ďakovali a obnovili si svoje zasvätenie. Liturgickej slávnosti, po skončení ktorej nasledovalo stretnutie s biskupom, sa zúčastnili aj laici a zástupcovia Fóra kresťanských inštitúcií (FKI).

Benedikt XVI. vymenoval prvého bratislavského pomocného biskupa

Svätý Otec Benedikt XVI. vymenoval nového bratislavského pomocného biskupa. Stal sa ním 48-ročný Mons. Jozef Haľko, aktuálny hovorca arcidiecézy, ktorý zároveň zodpovedal za pastoráciu veriacich hovoriacich po maďarsky pre Bratislavu. Podľa apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Maria Giordana je biskupské menovanie dôležitý cirkevný akt, ktorý je vyjadrením starostlivosti Svätého Otca o to, aby v Cirkvi,