Deň Blahoslavenej sestry Sáry Salkaházi

Dňa 19. septembra 2011 usporiadala Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, Katedra sociálnej práce a Spoločnosť sociálnych sestier  medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom: „Deň Blahoslavenej sestry Sáry Salkaházi“ s podtitulom Osobnosť dobrovoľníka v pomáhajúcej profesii cez prizmu ideového odkazu bl. Sáry Salkaházi.
Konferencia bola zameraná v Európskom roku dobrovoľníctva na ocenenie dobrovoľníckej činnosti a jej význam pre spoločnosť. Príspevky účastníkov konferencie sa zaoberali aj ideovým odkazom bl. Sáry, ktorá bola dobrovoľníčkou v službe Bohu a ľuďom až po dobrovoľné vyliatie krvi za svojich bratov a sestry.
Na konferencii odznel aj príspevok sociálnej sestry z USA sr. Pauly Vandegaer,SSS, ktorá je zakladateľkou projektu VFL – VOLUNTEERS FOR LIFE (Dobrovoľníci pre život), kde dobrovoľníci z celého sveta môžu stráviť rok v dobrovoľníckej službe v komunite pod vedením sestier a dobrovoľnícka činnosť je zameraná na ochranu ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť.

Spoločnosť sociálnych sestier, Košice

 [nggallery id=13]