Konferencia s Katrinou Zeno na Slovensku

V dňoch 17. – 20. novembra 2011 navštívi Slovensko Katrina J. Zeno – spisovateľka, autorka mnohých článkov a kníh, ktoré sa v USA stali bestsellermi. Katrina Zeno je jednou zo svetových prednášateľov na medzinárodných konferenciách na tému Teológia tela Jána Pavla II., z ktorej získala bakalársky titul v odbore Teológia na Františkánskej univerzite v USA. Na Slovensku je známa ako autorka bestselleru Som žena – Cesta každej z nás (Slovo medzi nami). Teraz, pri príležitosti jej prvej konferencie na Slovensku vychádza jej druhá kniha Keď život nejde podľa tvojich predstáv. 
Organizátorom podujatia je Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristi, v spolupráci s Diecéznym pastoračným centrom pre rodinu Banskobystrickej diecézy, KVPŽR – Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku a rehoľou Saleziánov.
Podrobný program je dostupný na  www.smn.sk/kz/index.htm 
KVRP informoval P. Rastislav Dluhý, mediálna sekcia bratislavskej viceprovincie redemptoristov