Mesiac: august 2014

Mesiac: august 2014

Stretnutie grécko-katolíckych vyšších predstavených a formátorov

Dňa 26. júna 2014 sa v kláštore redemptoristov v Michalovciach stretli grécko-katolícki vyšší predstavení a formátori na svojom už 12. stretnutí. Boli zastúpené všetky grécko-katolícke rehole pôsobiace na Slovensku (baziliáni, baziliánky, redemptoristi, redemptoristky a služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie). Na úvod sme sa podelili s nedávnymi udalosťami či podujatiami v našich reholiach a taktiež tým, čo najbližšie plánujeme. Hlavným obsahom pracovného

XII. generálna kapitula sestier dominikánok

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy slávila v dňoch 12. – 30. júla 2014 svoju XII. generálnu kapitulu. Jej prioritami bolo zhodnotiť predchádzajúce obdobie, stanoviť ciele na roky 2014-2020 a voľba generálneho vedenia. Na obdobie najbližších šiestich rokov sa novou generálnou predstavenou stala sr. Rajmunda Páleníková OP.