Mesiac: jún 2014

Mesiac: jún 2014

Nový provinciál saleziánov Jozef Ižold prevzal úrad

(Banská Bystrica 2. júna 2014) – PhLic. Jozef Ižold SDB prevzal v pondelok 2. júna úrad provinciála slovenských saleziánov. Samotný úkon pozostával z vyznania viery pred spoločenstvom Cirkvi a z podpisu menovacieho dekrétu, v prítomnosti zástupcu hlavného predstaveného. Stalo sa tak počas slávnostnej svätej omše v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Banskej Bystrici. Spolu s novým provinciálom bol uvedený do úradu

Noví rehoľní predstavení

V uplynulom období došlo v troch rehoľných spoločnostiach k zmene provinciálnych predstavených. Svoju službu vyšších rehoľných predstavených v tomto období ukončili don Karol Maník, SDB, P. Jozef Šuppa, SJ a P. Jozef Noga, CM. Na májovom plenárnom zasadnutí KVRP boli predstavení noví provinciáli don Jozef Ižold, SDB a P. Rudolf Uher, SJ, pričom P. Jaroslav

Plenárne zasadnutie KVRP

Plenárne zasadnutie KVRP sa konalo v pondelok a utorok 12. – 13. mája 2014 v penzióne Zornička na Donovaloch. Prítomných bolo 23 z 30 členov KVRP. Utorkového zasadnutia sa zúčastnil aj J. E. Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius, ktorý otvoril rokovanie úvodným príhovorom. V avizovanom Roku zasväteného života 2015 ponúkol slovenským rehoľníkom svoju aktívnu podporu a