Kategória: Správy

Nový veľmajster Nemeckého rádu

Uplynulý týždeň (20.8. – 24.8.2018) sa vo Viedni uskutočnila generálna kapitula Nemeckého rádu (mužská vetva rádu: Bratia Domu Panny Márie Jeruzalemskej a ženská vetva rádu: Milosrdné sestry Panny Márie Jeruzalemskej). Na kapitule sa stretli zástupcovia všetkých piatich mužských a ženských provincií ako i zástupcovia všetkých siedmich bajlív Inštitútu familiárov Nemeckého rádu.

Rehoľa bratov kazateľov na Slovensku má nového provinciála

Dňa 26. júna 2017 sa v Konvente sv. Dominika vo Zvolene začala sláviť už štvrtá provinčná kapitula Rehole bratov kazateľov. Jej úlohou je zhodnotiť predošlé štvorročné obdobie, zamyslieť sa nad súčasnými výzvami v Cirkvi i mimo nej, na ktoré by dominikáni mali odpovedať, a stanoviť priority slovenskej provincie Rehole bratov kazateľov na najbližšie štvorročné obdobie.

Plenárne zasadnutie

V dňoch 24.-25. apríla sa v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore uskutočnilo plenárne zasadnutie Konferencie vyšších rehoľných predstavených za prítomnosti dvadsiatich štyroch vyšších rehoľných predstavených, ako aj pozvaných hostí. Medzi hlavné body programu plenárneho zasadania patrili možnosti užšej spolupráce  s Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí. O tejto téme spoločne referovali predseda KVRP P. Václav Hypius CSsR, ako aj predsedníčka

Rehoľníci na stretnutí s apoštolským nunciom na Slovensku

Predsedovia rehoľných konferencií KVPŽR a KVRP sr. Jana Kurkinová, FMA a P. Václav Hypius, CSsR spolu so zástupcami vyšších predstavených sr. Petrou Sičákovou, SNPM a P. Rudolfom Uherom, SJ sa dňa 26.1.2017 stretli s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Máriom Giordanom. Dodatočne mu v mene všetkých zasvätených na Slovensku zablahoželali k jeho nedávnych okrúhlym narodeninám

Psychologicko-formačné hodnotenia osobnosti

P. Leopold Slaninka, SJ po ročnej prestávke opäť poskytuje psychologicko-formačné hodnotenia osobnosti pre kandidátov do rehôľ a tiež pre rehoľníkov, rehoľné sestry a pre kňazov. Psychologické služby tentoraz poskytuje v jezuitskom exercičnom dome v Piešťanoch. Prihlásiť sa možno na mailovej adrese: lslaninka@gmail.com.

Provinciálna kapitula Rehole menších bratov – Františkánov

V dňoch 16. – 20. mája 2016 sa v Bratislave konala provinciálna kapitula Rehole menších bratov – Františkánov na Slovensku. Jej obsahom bola reflexia nad stavom života a pôsobenia rehole v podmienkach našej spoločnosti ako aj náčrt perspektív. Bratia františkáni prijali viaceré uznesenia, odporúčania apripomienky smerujúce kprehĺbeniu svedectva ich bratského života podľa evanjelia. Zároveň bolo

Kňaz Anton Srholec odišiel do večnosti

Dnes v ranných hodinách zomrel v Bratislave kňaz salezián Anton Srholec vo veku 86 rokov. Jeho život bol symbolom zápasu o vieru, o slobodu a o ľudskosť. Začiatkom komunizmu sa ako mladý rehoľník usiloval tajne prejsť do zahraničia, aby tam študoval za kňaza. Po zatknutí a odsúdení spolu s ďalšími účastníkmi výpravy bol 10 rokov

Nový predseda KVRP

Na plenárnom zasadnutí Konferencie vyšších rehoľných predstavených (KVRP) bol v utorok 27. októbra 2015 na Donovaloch zvolený P. Václav Hypius, CSsR za nového predsedu KVRP a zároveň jej štatutárneho zástupcu. Rozhodlo o tom 23 predstavených z 30 mužských reholí pôsobiacich na Slovensku. P. Václav Hypius, CSsR po troch rokoch vystriedal vo funkcii doterajšieho predsedu P.