Mesiac: február 2015

Mesiac: február 2015

Vincentíni slovenskej provincie oslavujú 25. výročie

Pri príležitosti 25. výročia zriadenia Slovenskej provincie vincentínov sa v dňoch 26. – 28. januára 2015 uskutočnilo v Bratislave formačné stretnutie vincentskej rodiny.  Hlavným prednášajúcim bol vincentín z Holandska P. Tjeu van Knippenberg, profesor teológie a odborník na vincentínsku spiritualitu. Témy boli zamerané na Vincentovu cestu k špecifickej forme spirituality a na vincentínske čnosti. Misijná spoločnosť vincentínov bola založená svätým

Verbisti majú nového provinciála

Menovacím dekrétom dostal poverenie viesť Slovenskú provinciu Spoločnosti Božieho slova P. Ján Štefanec. Túto službu prevzal po P. Jánovi Halamovi dňa 8. januára 2015. Trvanie mandátu je tri roky. P. Štefanec doteraz pôsobil v Bratislave v Misijnom  dome Arnolda Janssena  a v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinedemetza. Sídlo vedenia provincie verbistov je v Nitre. Spoločnosť Božieho slova

Redemptoristi si zvolili svoje vedenie na ďalšie obdobie

V tretí deň konania IX. viceprovinciálnej kapituly, 21. januára 2015, si redemptoristi Bratislavskej viceprovincie zvolili svojho viceprovinciála a jeho radcov. Viceprovinciu bude viesť aj v ďalšom období P. Václav Hypius CSsR. Za jeho zástupcu bol zvolený P. František Boldy. Po voľbe boli obaja v tejto funkcii oficiálne potvrdení generálnym vedením v Ríme. Za druhého radcu

Predstavitelia Cirkvi a zasvätení diskutovali o výzvach, ktoré ich čakajú tento rok

Biskupi, zástupcovia diecéz, inštitúcii, spoločenstiev a hnutí, zasvätené osoby a aktívni laici sa dnes zišli v Badíne, aby spolu diskutovali o výzvach, ktoré čakajú Katolícku cirkev na Slovensku tento rok. Prijali pozvanie od Konferencie biskupov Slovenska, ktorá ich na začiatku nového roka informovala aj o hlavných akciách. Približne 200 účastníkov, ktorí sa stretli v Kňazskom

Dominikáni oslavovali storočnicu pátra Akvinasa

Najstarší člen slovenskej provincie dominikánov páter Akvinas sa dožil 100 rokov. V sobotu 17. januára 2015, presne v deň stých narodením pátra Akvinasa Juraja Gaburu sa vo Zvolene slúžila ďakovná svätá omša za roky prežité v dôvere v Božiu prozreteľnosť. Dôvera v Božiu prozreteľnosť je najčastejšia duchovná téma pátra Akvinasa, ktorý sa tejto dôvere naučil

Modlitbová reťaz Roku zasväteného života u františkánov v Hlohovci

Hlohovec 3. decembra (TK KBS) V rámci Roku zasväteného života sa koná modlitbová reťaz. Je to duchovná akcia, ktorá spočíva v modlení sa v určitý deň a na určitý úmysel jedným z vyše 400 rehoľných domov. Hlohovecká komunita bratov františkánov sa k tejto modlitbovej reťazi pripojila v utorok 2. decembra, kedy sa v rámci večernej svätej

S médiami o Roku zasväteného života

Vzájomne spoznať svet médií so svetom rehoľníkov. To bol cieľ  neformálneho stretnutia rehoľníkov s médiami, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. januára v Bratislave, v priestoroch františkánskeho refektória. Rehoľníci predstavili program v Roku zasväteného života a projekty, ktoré v tomto roku pripravujú a ponúkli médiám spoluprácu. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia médiá z deviatich rôznych médií

Otvorenie procesu blahorečenia gréckokatolíckeho redemptoristu o. Jána Ivana Mastiliaka

Dňa 31. januára 2015 počas metropolitného stretnutia gréckokatolíckych rehoľníkov so svojimi biskupmi v Prešove sa udiala aj ďalšia dôležitá udalosť. Najosvietenejší arcibiskup a metropolita Ján oficiálne otvoril archieparchiálny proces o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka CSsR. Program začal archijerejskou sv. liturgiou v Prešovskej katedrále, ktorej sa zúčastnili všetci gréckokatolícki biskupi

Záverečná správa IX. kapituly redemptoristov

Dňa 29.1.2015 sa ukončila IX. viceprovinciálna kapitula Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Zvolilo sa nové vedenie. Vikárom viceprovincie sa stal o. Maroš Dupnák CSsR, spolu s ním v užšej rade je o. Milan Zaleha CSsR. Rozšírenú radu tvoria o. Juraj Rak CSsR a o. Jozef Vojtila CSsR. Dôležitou témou bola reštrukturalizácia Pražskej provincie a jej fúzia s