Mesiac: apríl 2013

Mesiac: apríl 2013

Súď ma a skúšaj

Tento výňatok z Knihy žalmov Starého zákona je názvom dokumentárneho filmu, ktorého slávnostná premiéra sa uskutočnila dňa 25. apríla 2013 v kinosále Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ul. v Bratislave. Dokumentárny film nie „konzerva“, teda akýsi zmapovaný, popísaný zreštaurovaný záznam, či kronika historických, spoločenských a politických udalostí. Dokumentárny film je „zrkadlo“, odraz, reflexia, interpretácia sociálnych

RENATE na Facebooku

V dňoch 4. – 10. apríla 2013 sa v chorvátskom Zaprešič-Lužnica uskutočnil pracovný míting európskej siete rehoľných sestier na boj proti obchodovaniu s ľuďmi RENATE, kde bolo okrem iného prvýkrát vytvorené a spustené konto na sociálnej sieti Facebook. Ak ste na Facebooku tiež a „lajknutím“ sa stanete fanúšikom RENATE, budete dostávať aktuálne informácie z danej problematiky a z aktivít rehoľných sestier v boji

Prvé Františkové menovanie v kúrii sa týka kongregácie pre zasvätený život

Svätý Otec dnes vymenoval pátra Josého Rodrígueza Carballa OFM za sekretára Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. P. Carballo, narodený v roku 1953 v Lodosele v španielskej diecéze Orense, bol od roku 2003 generálnym ministrom Rádu menších bratov Františkánov, 119. nástupcom sv. Františka z Assisi. V roku 2009 bol znovu zvolený na

V sieti komunikácie

V dňoch od 15. do 17. marca sa už po druhýkrát, a to aj napriek nepriaznivému počasiu stretli juniorky a formátorky ženských reholí na Slovensku, aby za pomoci pozvaných hostí nahliadli do tajov komunikácie a prežili tak spolu víkend vo vzájomnom poznávaní sa a zdieľaní svojich skúseností. Stretnutie na tému „V sieti komunikácie“ sa konalo v Beluškých Slatinách v chate Rodinkovo, čo