Kategória: Podujatia

Seminár permanentnej formácie zasvätených žien

V dňoch 12. – 14. januára 2018 sa pod záštitou Teologicko – spirituálnej komisie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku konal v Školiacom a kongresovom stredisku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre – Harmónii biblický seminár na tému „Rebélie Izraelitov počas putovania púšťou s Pánom v ich strede“.

Správa z internoviciátu

V dňoch 24. 11 -26. 11. 2017 sa uskutočnilo druhé stretnutie noviciek a magistier noviciek  v rámci internoviciátu v roku 2017/2018. Tentokrát sme sa stretli v kňazskom seminári v Nitre. Stretnutie sprevádzala Sr.  ThDr. Iveta Fides Strenková, ThD. , CJ, ktorá nás svojimi prednáškami vovádzala do bohatstva tajomstva Božieho Slova.

Izaiáš a jeho cesta do Božích hlbín v momente náboženskej krízy

Teologicko-spirituálna komisia KVPŽR na Slovensku zorganizovala v dňoch 10. – 12. februára 2017 v priestoroch Centra Salvator v Bratislave seminár na tému „Izaiáš a jeho cesta do Božích hlbín v momente náboženskej krízy“. Seminár bol určený pre provinciálne predstavené, predstavené, sestry formátorky a sestry po zložení doživotnej profesie. Zúčastnilo sa na ňom 110 sestier z rozličných rehoľných rádov na Slovensku. Prednášateľom bol

Skoncovanie obchodu s ľuďmi začína od nás

S týmto mottom sa v dňoch 6. – 12. novembra sa v  Ríme uskutočnilo druhé stretnutie siete RENATE – „Európska sieť rehoľníčok proti obchodovaniu s ľuďmi a vykorisťovaniu“ (Religious in Europe Networking Against Trafficking and Exploitation). Na stretnutí Slovensko zastupovala s. Bohdana Bezáková,CJ, s. Anne McNamara, PBVM a s. Iva Kúšiková, SSpS.

Druhá časť volebnej kapituly minoritov

V dňoch 26. – 28. mája sa v Brehove pri Trebišove konala 2. časť IV. volebnej kapituly Slovenskej kustódie (viceprovincie) Rehole menších bratov konventuálov – minoritov. Zhromaždení bratia zvolili na obdobie nasledujúcich štyroch rokov predstavených (gvardiánov) kláštorov. Pre Bratislavu, Levoču a albánsky Fier boli za gvardiánov opätovne zvolení bratia Peter Gallik, Adam Baran a Jaroslav

Prvá časť volebnej kapituly minoritov

V dňoch 13. – 15. apríla sa v Brehove pri Trebišove konala IV. volebná kapitula Slovenskej kustódie (viceprovincie) Rehole menších bratov konventuálov – minoritov. Na kapitule sa zúčastnil generálny asistent rehole minoritov pre oblasť východnej Európy, minister Krakovskej provincie, 16 bratov kustódie, ako aj dvaja hostia. Kapitulní bratia zhodnotili priebeh uplynulých štyroch rokov a zvolili nové vedenie. Za

Formačné stretnutie junioriek Slovenska

V dňoch 17. – 19.apríla 2015 sa v Kňazskom seminári v Nitre stretli už po štvrtý krát juniorky a ich formátorky. Téma tohtoročného formačného stretnutia bola: „Eliáš, muž modlitby a činu“. Hosťom stretnutia, ktorý tému priblížil, bol páter Peter Dubovský, SJ -dekan Biblického inštitútu v Ríme. Trojdňové stretnutie začalo v piatok večer reflexiou života v