Mesiac: september 2011

Mesiac: september 2011

„Keď počujeme volanie…“

V dňoch 4. – 9. 9. 2011 sa uskutočnila európska konferencia medzinárodnej siete rehoľných sestier RENATE v Poľsku – Trzebinia na tému: Obchodovanie s ľuďmi – „Keď počujeme volanie…“.

Slávnosť večných sľubov v Benediktínskom prioráte Premenenia Pána v Sampore

Vo štvrtok 8. septembra 2011 zložili v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore večné mníšske sľuby stálosti, spôsobu mníšskeho života a poslušnosti bratia Michal Mária Kukuča OSB a Igor Hajas OSB. Pontifikálnu svätú omšu spojenú so skladaním mníšskych sľubov celebroval najdôstojnejší otec Bernard Sawicki OSB, opát benediktínskeho opátstva sv. Petra a Pavla v Tynci (Krakov,

Definitívne áno povedali Bohu v Žiline pred hlavným predstaveným saleziánov

(Žilina 2. septembra 2011) – Siedmi mladí ľudia odovzdali navždy svoj život Bohu v prítomnosti dona Pascuala Cháveza, hlavného predstaveného Saleziánov dona Bosca. V Žiline v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch sa stretla široká saleziánska rodina. Štyria mladí saleziáni a tri sestry saleziánky prežili radostnú slávnosť uprostred mnohých bratov a sestier, svojich príbuzných a