Mesiac: jún 2012

Mesiac: jún 2012

Celosvetové stretnutie jezuitov v Nairobi (70. kongregácia prokurátorov)

Hlavné mesto Kene Nairobi je od konca júna až do polovice júla 2012 dejiskom celosvetového stretnutia jezuitov. Koná sa tu 70. kongregácia prokurátorov Spoločnosti Ježišovej, na ktorej sa zúčastňuje generálny predstavený P. Adolfo Nicolás SJ a zvolení prokurátori, zástupcovia za každú jezuitskú provinciu alebo región. Zastúpených je 84 jezuitských provincií. Slovenskú provinciu v Nairobi zastupuje

O pastorácii povolaní v reholi Milosrdných bratov

Bratislavský kláštor Milosrdných bratov navštívili 11. júna 2012 členovia komisie, ktorá je poradenským grémiom provinčnej rady (slovenská komunita bratov patrí pod Rakúsku provinčnú delegatúru-pozn. aut. ) zodpovedná za rehoľný život a pastoráciu povolaní. Zaoberali sa koordináciou pastorácie povolaní, starostlivosťou o záujemcov  o rehoľný život, prezentáciou rehoľného spoločenstva navonok, ako aj prípravou programov pre potencionálnych kandidátov do rehole. Poradenské

Medzinárodný liturgický kongres jezuitov v Nitre

Jungmannova spoločnosť jezuitov pre liturgiu organizuje v dňoch 25. – 30. júna 2012 v Nitre medzinárodný liturgický kongres. Vyše 50 účastníkov z celého sveta sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda zaoberá témou Služba slova: jezuiti a liturgické ohlasovanie. Predseda Jungmannovej spoločnosti Paul Janowiak SJ z USA prednesie hlavný príspevok na tému Kenóza Slova a

Svätý Otec si uctil pamiatku svojho zosnulého spovedníka

V stredu 20. júna, vo veku 77 rokov, po vážnej chirurgickej operácii zomrel v Ríme P. Mariusz Paczóski OFMConv., dlhoročný spovedník Sv. Otca Benedikta XVI. Páter Mariusz sa narodil 29. augusta 1935 v Poľsku. V roku 1951 vstúpil do Rehole minoritov. Študoval v Lodzi a v Krakove. Za kňaza bol vysvetený v roku 1960. Pracoval v rôznych kláštoroch v Poľsku.V roku 1977 na Lublinskej

17. Generálna kapitula Misionárov Spoločnosti Božieho Slova

(TK KBS) – Misionári Spoločnosti Božieho Slova (SVD) začali v nedeľu 17. júna svoju 17. Generálnu kapitulu v Nemi neďaleko Ríma. Témou generálnej kapituly je „Zo všetkých národov, kmeňov a jazykov: zdieľanie interkultúrneho života a misie.“ Delegáti kapituly, viacerí oblečení vo svojich tradičných šatách, ktoré používajú ľudia v ich krajinách, sa zhromaždili na nádvorí Misijného

RENATE upozorňuje na riziká

Európska medzinárodná sieť rehoľných sestier na boj proti obchodovaniu s ľuďmi RENATE upozorňuje na riziká počas Olympiády 2012 v Londýne. S nastávajúcimi olympijskými hrami sa predpokladá, že  by mohli viesť k väčšiemu počtu ľudí obchodovaných do Anglicka.

V Kremnici odhalili pamätnú tabuľu františkánovi Baptistovi Chládeckému

Odhalením pamätnej tabule pátrovi Chládeckému v sobotu 26. mája 2012 podvečer, pri františkánskom, dnes Farskom kostole sv. Františka Assiského v Kremnici, vyvrcholila slávnosť 20. výročia Kresťanského centra nepočujúcich na Slovensku. Františkán páter Baptista Jozef Chládecký (nar. 1908 – 1982) v Kremnici pôsobil 50 rokov a tu položil základy pastorácie nepočujúcich. Ako na neho neraz spomínal aj biskup