Mesiac: október 2011

Mesiac: október 2011

Predsedom KVRP sa stal Ján Halama, SVD

11. októbra 2011 bol na pléne KVRP zvolený nový predseda. Stal sa ním provinciál verbistov, Ján Halama, SVD. Zmeny sa uskutočnili aj v rade KVRP, o všetkých podrobnostiach vás budeme informovať po skončení pléna. Ján Halama, SVD, pochádza z Tepličky nad Váhom. Ako osemnásťročný vstúpil do kňazského seminára misijnej Spoločnosti Božieho Slova (SVD – Societas