Mesiac: marec 2012

Mesiac: marec 2012

Zomrela bývalá predsedníčka KVPŽR

Zomrela sestra, ktorá okrem iného poslania vo svojom živote bola aj predsedníčkou KVPŽR v pohnutých časoch začiatku 90. rokov po páde totality a v spolupráci s vtedajším vedením KVRP sa významne pričinila v procese navracania majetkov reholí od štátu vo vtedajšej ČSFR. parte

Pápežskú univerzitu v Ríme povedie slovenský dominikán

[TKKBS] Vatikán, 26. marca (RV) – Slovenský dominikán profesor Miroslav Konštanc Adam bol dnes vymenovaný za rektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme. Táto pápežská univerzita je známa tým, že v roku 1947 na nej dosiahol doktorát zo spirituálnej teológie Karol Wojtyła, neskorší pápež bl. Ján Pavol II. Páter Miroslav Konštanc Adam OP

Správa z 15. plenárneho zasadnutia UCESM

Zástupcovia národných konferencií vyšších predstavených mužských a ženských rehôľ z celej Európy sa zišli v Lurdoch na 15. plenárnom zasadnutí Únie členských konferencií vyšších predstavených z Európy UCESM (UCESM). Hlavná téma: Život ako povolanie sa niesla celým stretnutím, ktoré trvalo od 19. do 25. marca 2012, v tesnej blízkosti Masabielskej jaskyne v Lurdoch.

Pracovný míting RENATE

Pracovný míting RENATE  – európskej siete rehoľných sestier proti obchodovaniu s ľudskými bytosťami, sa uskutočnil v dňoch 19. – 22. 3. 2012 v Londýne – Chigwell. Na mítingu sa stretlo 15 sestier z východných i západných  európskych krajín /Anglicko, Holandsko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Česko, Slovensko, Chorvátsko, Slovinsko, Albánsko/, ktoré boli  delegované Konferenciami vyšších rehoľných predstavených, ako zástupkyne v tomto

Pozvánka na formačno-duchovné stretnutie

Komisia pre výchovu a školy a Rehoľný školský úrad pri KVPŽR za účelom lepšieho vzájomného spoznania sa a možnosti rozšírenia spolupráce medzi katolíckymi školami, ktorých zriaďovateľmi sú ženské rehole na Slovensku, organizuje pre vás formačno–duchovné stretnutie, na ktoré vás všetkých srdečne pozývame.

Apoštolský nuncius sa stretol s rehoľníkmi

Dňa 6. 3. 2012 sa apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana stretol so zástupcami Konferencie vyšších rehoľných predstavených a Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku. Pri tejto príležitosti mu osobne zablahoželali k jeho okrúhlemu životnému jubileu a darovali vzácnu keramickú plastiku Panny Márie od slovenskej výtvarnej umelkyne Andrey Čepišákovej z Košíc.

Jezuitský návod (takmer) na všetko

Jezuitský návod (takmer) na všetko  je názov knihy amerického jezuitu Jamesa Martina SJ, ktorej prezentáciu pripravuje Centrum spirituality Loyola a Vydavateľstvo Dobrá kniha v utorok 27. marca 2012 o 18.00 h vo Veľkej sále Kaštieľa Loyola v Ivanke pri Dunaji. Všetci ste srdečne pozvaní!

Rehoľníci a rehoľníčky v Európe: Život ako povolanie

Únia európskych Konferencií vyšších rehoľných predstavených: V dňoch 19. – 25. marca 2012 sa v mariánskej svätyni v Lurdoch vo Francúzsku stretnú 38 zástupcovia členských konferencií vyšších predstavených z Európy na svojom 15. plenárnom zasadnutí, ktoré bude zároveň aj volebným. Účastníci sa budú zaoberať témou: Rehoľníci a rehoľníčky v Európe: Život ako povolanie “Pán prehovoril ku

Apoštolský nuncius sa stretol s rehoľníkmi

Dňa 6. 3. 2012 sa apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana stretol so zástupcami Konferencie vyšších rehoľných predstavených a Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku. Pri tejto príležitosti mu osobne zablahoželali k jeho okrúhlemu životnému jubileu a darovali vzácnu keramickú plastiku Panny Márie od slovenskej výtvarnej umelkyne Andrey Čepišákovej z Košíc. Otec nuncius prítomných povzbudil, aby sa vedeli priblížiť