Slávnostné vyhlásenie baziliky minor v Michalovciach

V Michalovciach 27. mája 2012 počas eparchiálnej odpustovej slávnosti Zoslania Svätého Ducha bol kláštorný chrám redemptoristov povýšený na baziliku minor. Slávnosti sa zúčastnili dvaja arcibiskupi, vladyka Cyril, ktorý predsedal archijerejskej sv. liturgii a predniesol aj homíliu, vladyka Ján, prešovšký arcibiskup a metropolita, a ďalší traja biskupi: miestny hierarcha vladyka Milan, bratislavský biskup vladyka Peter a vladyka Milan z mukačevsko-užhorodskej eparchie, do ktorej kedysi patrili aj Michalovce. Vladyka Cyril ako sekretár Kongregácie pre východné cirkvi pred začiatkom božskej liturgie prečítal ustanovujúci dekrét, čím bol rehoľný chrám Zoslania Svätého Ducha  oficiálne vyhlásený za baziliku minor. Ide len o druhú gréckokatolícku baziliku na Slovensku. V homílii vladyka Cyril vysvetlil všeobecnú históriu a význam titulu baziliky. Vonkajšia budova je však len symbolom chrámu Svätého Ducha, ktorý tvorí spoločenstvo veriacich, teda živú Cirkev, tajomné Kristovo telo. Tejto historickej slávnosti sa zúčastnilo množstvo veriach, rehoľných sestier a rehoľných i diecéznych kňazov. K záveru slávnosti sa čítali aj pozdravné listy apoštolského nuncia na Slovensku, Maria Giordana, pravoslávneho michalovsko-košického arcibiskupa kyr Juraja, generálneho predstaveného redemptoristov Michala Brehla. Slávnosť, ktorú sprevádzal spevácky zbor sv. Jozefa, sa zakončila myrovaním a obchodom okolo novej baziliky. Na záver vladyka Milan pripomenul privilégiá, ktoré sú spojené s novou bazilikou minor. Nech teda nová Bazilika Zoslania Svätého Ducha bude miestom, kde Boží Duch bude obnovovať, posilňovať a posväcovať všetkých, ktorí tu budú prichádzať. Pre redemptoristov michalovskej viceprovincie je to nová pastoračná výzva.

o. Metod Lukačik, CSsR

[nggallery id=21]