Stretnutie juniorátov ženských reholí na Slovensku

Nitra – Kalvária sa počas turíčneho víkendu stala miestom stretnutia formátoriek a junioriek zo ženských rehoľných spoločenstiev (25. – 27. 5. 2012), ktorú organizovala teologicko-spirituálna komisia Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku. Spolu 72 účastníčok stretnutia sa venovalo téme prepojenia duchovného života a apoštolátu pod názvom „Pane, urob ma nástrojom“. Upevňovali si vedomie, že modlitba má byť životným postojom, že vždy ide o hľadanie rovnováhy medzi časom venovaným činnosti a modlitbe. Poslaním zasvätenej ženy je komunikácia lásky, tej, ktorú prežíva v osobnom vzťahu s Kristom. Sestry si mali možnosť vypočuť  príspevok sr. Agnesy Jenčíkovej, CJ; reflektovať svoje skúsenosti a podeliť sa o ne  v menších skupinách. Juniorky prejavili svoju kreativitu v spoločnom zdieľaní sa, pri spoločných modlitbách liturgie hodín, ako aj v aktívnom využití voľného času. Večerná slávnosť Vigílie Ducha Svätého pred eucharistiou bola zameraná na modlitby za všetkých zasvätených.
Cieľ stretnutia – vzájomné spoznávanie sa, delenie sa o cesty napredovania v rôznosti chariziem a spoločná modlitba za zasvätených – sa naplnil. Formátorky aj juniorky prejavili potrebu takýchto stretnutí aspoň jedenkrát ročne. Konferencia vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku bude podporovať tieto stretnutia v spolupráci s tímom sestier, ktorý sa vytvoril z formátoriek na podporu juniorátnej časti formácie.

Sr. Júlia Milčová, CJ
Teologicko-spirituálna komisia KVPŽR

[nggallery id=30]