Jarné plenárne zasadnutie KVPŽR

V dňoch 26. – 27. apríla 2012 sa v Hoteli ThermalKesov v Poľnom Kesove, okr. Nitra, konalo jarné plenárne zasadnutie všetkých členiek Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku, ktorá združuje 47 vyšších predstavených zo slovenských ženských reholí.
Už tradične bol program stretnutia rozdelený do dvoch dní – formačného a pracovného.
Hlavnou duchovnou témou – „Rehoľný život ako proroctvo dnes a zajtra“ – sprevádzala účastníčky počas formačného dňa sr. Viviana Ballarin, OP – predsedníčka USMI (Konferencie vyšších predstavených ženských reholí Talianska) a novozvolená viceprezidentka UCESM (Únie európskych konferencií vyšších predstavených), ktorá na pozvanie predsedníčky KVPŽR – sr. Justíny Kostúrovej, OP – pricestovala na Slovensko.  Spoločne sa v prednáške i skupinových prácach v duchu evanjeliového obrazu ženy z Markovho evanjelia (Mk 5, 25 – 34) zamýšľali nad súčasnosťou a budúcnosťou rehoľného života v situácii mnohých foriem premeny hodnôt dnes. Dar povolania, ktorý nám bol daný dnes, je potrebné vždy znovu objavovať, pretože v takej miere, v akej zasvätený život dokáže žiť a nechať zažiariť svoju mystickú a prorockú identitu, prinesie svetu prítomnosť nádeje, a to napriek prítomnej noci kríz, v ktorej sa ocitajú tak zasvätení jednotlivci, ako i celé komunity a kongregácie. Stále ostáva aktuálna a otvorená otázka: „Čo hovorí Pán rehoľnému životu dnes?“ Po výmene rôznych skúseností a názorov vyjadrili účastníčky stretnutia potrebu i ochotu vyvinúť väčšiu aktivitu smerom k interkongregačnej spolupráci na rôznych úrovniach apoštolského pôsobenia jednotlivých reholí na Slovensku i v misijnej činnosti za jeho hranicami. Program formačného dňa bol ukončený spoločným slávením svätej omše v miestnom kostole, ktorú slávil páter Ján Halama, SVD – provinciál Spoločnosti Božieho Slova z Nitry a predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených.
V pracovnej časti druhého dňa programu sa sestry okrem iného oboznámili s najnovším posolstvom 15. plenárneho zasadnutia UCESM adresovaným všetkým rehoľníkom a rehoľníčkam a vypočuli si správu sr. Júlie Milčovej, CJ – podpredsedníčky KVPŽR, poverenej zástupkyne za Slovensko na tomto podujatí UCESM, ktoré sa konalo v marci tohto roku v mariánskom pútnickom meste vo Francúzsku – v Lurdoch.
Na pracovnej časti zasadnutia bol prítomný aj vladyka Mons. Milan Chautur, CSsR, ktorý je pri KBS zodpovedný za Radu pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Svojím príhovorom, aj aktívnou účasťou v programe, ale aj v homílii svätej omše, ktorú pre účastníčky slúžil v miestnom kostole,  povzbudil sestry k neustálej ochote vernosťou svojmu zasväteniu byť svedkami viery a večnosti.

sr. Marta Chraščová, sekretariát KVPŽR

[nggallery id=28]