V Piešťanoch sa stretli jezuitskí provinciáli zo strednej a východnej Európy

V dňoch 8. – 11. mája 2012 sa v Exercičnom dome v Piešťanoch konal míting jezuitských vyšších predstavených zo strednej a východnej Európy. Medzi jeho 14 účastníkmi boli generálny asistent P. Adam Žak SJ z Ríma, prezident Konferencie európskych provinciálov P. John Dardis SJ z Bruselu, ďalej provinciáli Česka, Litvy, Maďarska, Nemecka, dvoch poľských provincií (Varšava, Krakov), Rakúska, Rumunska, Slovinska a Slovenska a tiež predstavení Ruského regiónu a Ukrajinskej oblasti. Hostiteľom bol slovenský provinciál P. Peter Bujko SJ.
Cieľom stretnutia bolo zjednotenie v modlitbe, výmena skúseností a rozvíjanie spolupráce jezuitských provincií v rámci Európy. Podobné stretnutia každoročne prispievajú k prehlbovanie vnímavosti jezuitov na špecifické európske otázky, napr. v rámci Slovenska a susedných jezuitských provincií sa uvažuje o spoločnom projekte zameranom na integráciu Rómov. Jeho prípravou sa zaoberá Misijná kancelária so sídlom v Bratislave pod vedením Petry Daňkovej, odborníčky na sociálnu prácu. Za prioritné výzvy v Európe jezuiti pri plánovaní svojich aktivít považujú evanjelizáciu uprostred sekularizovanej spoločnosti a vytváranie vzťahu s islamom.
Provinciáli v rámci programu spoločne navštívili aj historický katedrálny chrám v Trnave. Po skončení mítingu sa prezident Konferencie európskych provinciálov P. John Dardis SJ stretol s komunitami jezuitov v Ivanke pri Dunaji a v Ružomberku.
Významnou udalosťou, na ktorú sa slovenskí jezuiti pripravujú, bude návšteva generálneho predstaveného P. Adolfa Nicolása SJ v závere novembra tohto roku. P. Nicolás je generálom jezuitov od r. 2008. Hoci pochádza zo Španielska, väčšinu života prežil v Japonsku a vo východoázijských krajinách. Slovensko navštívi po prvý raz.

Jozef Bartkovjak, SJ

K skupinovej fotografii: Stretnutia jezuitských provinciálov v Exercičnom dome v Piešťanoch sa zúčastnili (na fotografii zľava): P. Pablo Guerrero SJ (Rumunsko), P. Tamás Forrai SJ (Maďarsko), P. Milan Bizant SJ (Slovinsko), P. Peter Bujko SJ (Slovensko), P. Gernot Wisser SJ (Rakúsko), P. Gintaras Vitkus SJ (Litva), P. John Dardis SJ (prezident Konferencie európskych provinciálov, Brusel), P. Wojciech Ziólek SJ (Poľsko – Krakov), P. Adam Žak SJ (generálny asistent, Rím), P. František Hylmar SJ (Česko), P. Anthony Corcoran SJ (Ruský región), P. Tomasz Kot SJ (Poľsko – Varšava), P. Stefan Kiechle SJ (Nemecko), P. David Nazar SJ (Ukrajinská oblasť).
Ďalšie tri fotografie sú zo stretnutia slovenských jezuitov s P. Johnom Dardisom v Ivanke pri Dunaji 12.5.2012
[nggallery id=20]